DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Analyschef: Kompetensbristen skadar svensk ekonomi

Eva Samakovlis, analyschef på Arbetsförmedlingen. /Pressbild

Rekryteringsproblemen är ett långsiktigt hot mot svensk ekonomi, menar Eva Samakovlis, analyschef på Arbetsförmedlingen, skriver Di.

Redan före pandemin talades det om glappet mellan en stark framväxt av nya jobb och en stigande andel arbetslösa med svaga meriter. Efter pandemin har denna tudelning förstärkts och listan över bristyrken förlängts.

– Svårigheter att hitta rätt kompetens gör att man tvingas säga nej till order. Det framgår i våra företagsintervjuer. Det här försämrar förstås företagens förutsättningar, och ekonomins tillväxt på sikt, säger Eva Samakovlis till Di.

Di: Analyschef: Kompetensbristen skadar svensk ekonomi