DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Almega: Tolv branscher som kan privatiseras

Fredrik Segerfeldt, näringspolitisk expert på Almega

Det behövs en ny privatiseringsvåg. Annars riskerar Sverige att än en gång stagnera i utveckling. Det menar Almega i en idéskrift.

Ett allt mer stelbent Sverige, där det offentliga hade monopol på allt från flygresor till arbetsförmedling. Så såg Sverige ut i slutet av 1980-talet enligt den produktivitetsdelegation som (S) tillsatte 1989. För att bryta den utvecklingen startades ett omfattande förändringsprogram, med både socialdemokratiska och borgerliga regeringar vid rodret, med ambition att öka drivkrafter för arbete, utbildning, kapitalbildning och den svenska konkurrensförmågan. En del i det arbetet var privatiseringar på en rad områden.

Men den processen har i mångt och mycket avstannat, menar Almega som nu presenterar en idéskrift som tar upp olika verksamheter som skulle kunna privatiseras.

– Vi kan inte vila på lagrarna och leva på gamla meriter för evigt. EU-kommissionen förutspår att Sverige under 2023 kommer att ha lägst tillväxt i unionen. Vi behöver nya reformer, för ökad valfrihet, mer företagande och högre tillväxt. Tyvärr är det ont om idéer i den riktningen, särskilt från politiken. Det finns få förslag om att minska det offentligas omfång, om att privatisera eller om att konkurrensutsätta offentlig verksamhet. Om att ge marknad, företag och individer större utrymme på politikens bekostnad. I stället handlar debatten om det motsatta, det vill säga att ”återta den demokratiska kontrollen” eller om att ”vårda reformer”, det vill säga att ge politiken större utrymme på bekostnad av marknad, individer och företag. Tidöavtalet innehåller inte några tankar om utökad valfrihet, skriver Fredrik Segerfeldt, näringspolitisk expert på Almega i idéskriften ”Vad mer kan det privata ta över?”.

Almega: Vad mer kan det privata ta över?