AVTALSRÖRELSE

Strejkhotet i hamnarna avblåst

Strejkvarsel från Svenska Hamnarbetarförbundet har dragits tillbaka. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Svenska Hamnarbetarförbundet meddelar på tisdagen att den varslade strejken, som skulle inledas på torsdagen, dras tillbaka. Hamnarbetarförbundet ska nu genomföra en ny medlemsomröstning för att ta ställning till ett medlarbud.

Hamnarbetarförbundet drar tillbaka sitt strejkvarsel på fem orter i Sverige. Förhandlingsdelegationen har fått ett bud från medlarna som förbundsstyrelsen anser vara tillräckligt bra för att presentera för medlemmarna, enligt pressmeddelandet.

– Det är flera detaljer i åtagandet som vi inte är nöjda med, men vi ser positivt på detta som ett första steg mot ett mer fungerande skyddsnät för behovsanställda hamnarbetare som behöver rehabiliteras efter skada eller sjukdom, säger Martin Berg, förbundsordförande för Svenska Hamnarbetarförbundet, i en kommentar.

Johan Grauers, förhandlingschef hos Sveriges Hamnar, konstaterar att det fortfarande är avgörande att ett nytt avtal med Hamnarbetarförbundet är ett andrahandsavtal som är likalydande med Hamn- och stuveriavtalet som redan har tecknats med Transportarbetareförbundet och som tillämpas på alla hamnarbetare i Sverige.

– Detta skapar långsiktighet och stabilitet för våra medlemsföretag, säger han i ett pressmeddelande.

– Sveriges Hamnar kommer vidare att undersöka hur frågan om rehabilitering av behovsanställda bäst kan hanteras i framtiden. I detta ligger att ta reda på vilka förutsättningar som finns att stötta de företag som väljer att gå utöver lagens krav. Det är inte en del av uppgörelsen med Hamnarbetarförbundet utan en separat utfästelse som gjorts av Sveriges Hamnar.

När Hamnarbetarförbundet strejkade i Göteborgs hamn 2019 lamslogs både export och import. Effekterna blev enorma för företag i hela landet, som varken fick in varor och komponenter eller kunde skicka iväg gods på export.

Sveriges Hamnar: Strejkhotet i hamnarna 6–11 juli avblåst