FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Distansarbete en vinst för kvinnliga ingenjörer

Mängder av kvinnor som jobbar på distans går upp i heltid. Arkivbild. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Arbete (TT)

Nu syns en en möjligtvis oväntad effekt av det ökade hemarbetet under pandemin.

Mängder av kvinnliga ingenjörer gick upp i heltid, enligt en facklig studie.

Andelen kvinnliga civilingenjörer som jobbar deltid, oftast på grund av föräldrarollen, sjönk från elva procent före pandemin till runt åtta procent nu, enligt facket Sveriges ingenjörer stora löneenkät bland medlemmarna.

Omräknat i antal har deltidsarbetet minskat med en fjärdedel. Det motsvarar ungefär 2 000 fler kvinnliga ingenjörer som gått upp i heltid.

Fackets siffror får stöd av Statistiska centralbyråns bredare bild av hela arbetsmarknaden där antalet deltidsarbetande kvinnor minskade med 14 000 under 2022, samtidigt som sysselsättningen ökat kraftigt.

Underlättar heltid

Sveriges Ingenjörers chefsekonom Johan Kreicbergs kan inte se någon annan rimlig analys än att det hänger ihop med coronapandemins nya sätt att jobba. Distansarbetet underlättar familjepusslet, man slipper transporttiden och det går exempelvis att jobba kvällar i stället för att kapa arbetstiden och skynda hem från jobbet tidigare på dagen.

– Jobbar man på distans är det bra mycket lättare att jobba heltid, säger Johan Kreicbergs.

Ofta är dessutom upplevelsen att man som deltidsarbetande jobbar lika mycket som de heltidsavlönade, att prestationskraven är lika höga, fast man får mindre betalt, enligt Kreicbergs.

Ekonomisk vinst

Så tvärtemot vad som befarades från olika håll, att distansarbetet skulle bli en kvinnofälla, så har kvinnorna tjänat ekonomiskt på detta, enligt Johan Kreicbergs. Först och främst ökar lönen och i ett senare skede blir även pensionen bättre.

En ekonomisk vinst alltså. Däremot kanske inte jämställdheten i hemmet har ökat på grund av detta, resonerar han.

Olle Lindström/TT