DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Fortsatt lägre arbetslöshet

Ännu ingen längre kö hos Arbetsförmedlingen. Arkivbild. Bild: Bertil Ericson / TT

Ekonomi (TT)

Arbetslösheten fortsatte ner i april, jämfört med månaderna innan visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

"Antalet anställda fortsätter att öka under april 2023, framför allt bland de fast anställda. Överlag visar arbetsmarknaden ännu inga tydliga tecken på avmattning", säger Matilda Wedtström Kjerfh, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB, i ett pressmeddelande.

Jämfört med föregående månader föll arbetslösheten till 7,2 procent, ner från 7,3 procent i mars och februari, enligt säsongjusterade och utjämnade värden. Nedgången är tydligast bland ungdomar.

Även sysselsättningen ökar. Den så kallade sysselsättningsgraden, andel i förhållande till befolkningen, ökade från 69,6 i mars till 69,7 i april.

Siffrorna ligger i linje med Arbetsförmedlingens månadsstatistik.