AVTALSRÖRELSE

Målarstrejken avblåst – parterna har tecknat avtal

Målareförbundets ordförande Mikael Johansson och Måleriföretagens vd Pontus Sjöstrand Bild: Caisa Rasmussen/TT, Knut Koivisto, Love Strandell

Parterna i målerikonflikten har tecknat avtal som innebär löneökningar enligt industrins märke. Dessutom ska parterna skapa en arbetsgrupp för att arbeta med frågor kring yrkeskompetens och kompetensförsörjning.

Natten till torsdagen tecknade Måleriföretagen och Målareförbundet nytt kollektivavtal. Avtalet innebär att den strejk som har pågått sedan i fredags nu är avblåst.

– Det viktiga är nu att strejken är över och att ett avtal är på plats i enlighet med märket på svensk arbetsmarknad – inte minst med hänsyn till hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut i dagsläget – för landet, sektorn och för måleribranschen, säger Måleriföretagens vd Pontus Sjöstrand i en kommentar.

Avtalet innebär löneökningar på 7,4 procent över två år och det följer därmed industrins märke. Utöver det har parterna kommit överens om att bilda partsgemensam arbetsgrupp. I den ska de tillsammans arbeta med frågor kring yrkeskompetens och kompetensförsörjning för att säkra branschens behov samt attraktions- och konkurrenskraft.

”Det är ett historiskt högt märke som också ska bäras av våra medlemsföretag i en tid där det råder stor ekonomisk osäkerhet.”

”Den stora stötestenen har under förhandlingarna varit frågan om vilka yrkeskvalifikationer som ska finnas för att betraktas vara en färdigutbildad målare. I den överenskommelse som vi nu tecknat har kompetenskraven förtydligats och höjts, något som Målareförbundet anser vara viktigt sett ur flera olika aspekter inte minst för att stärka den yrkesstolthet som målare har”, skriver Målareförbundet i ett pressmeddelande.

Pontus Sjöstrand menar att det är bra för Måleriföretagens medlemmar att det nu finns tydliga förutsättningar för de kommande åren.

– Man får inte glömma att det är ett historiskt högt märke som också ska bäras av våra medlemsföretag i en tid där det råder stor ekonomisk osäkerhet. Vi är dock nöjda med att ha ett avtal på plats, säger han.

Måleriföretagens förahandlingschef Camilla Hedström Bild: Rosie Alm

Han får medhåll från Måleriföretagens förhandlingschef Camilla Hedström.

– Trots medling och strejk har vi kunnat återuppta förhandlingarna i positiv anda och lyckats hitta en lösning som båda parter står bakom. Vi är glada att avtalet nu är på plats och att arbetsfreden därmed är säkrad, säger hon.

I och med att parterna nu har kommit överens drar Målareförbundet tillbaka det utökade strejkvarsel som skulle ha trätt i kraft den 24 maj. De sympativarsel som Elektrikerna, Byggnads och Fastighets har lagt dras också tillbaka.