AVTALSRÖRELSE

Byggnads varslar om sympatistrejk – ”Kunde inte komma olämpligare”

Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin och Byggföretagens förhandlingschef Mats Åkerlind. Bild: Pressbild

Under tisdagen la Byggnads ett sympativarsel som drabbar Byggföretagens medlemmar. Varslet, som rör konflikten på måleriområdet, kommer trots att parterna inom bygg nyligen tecknade nytt kollektivavtal.

”Svenska Målareförbundet har av Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) begärt sympatiåtgärder för deras kamp, vilket Byggnads nu hörsammar”, skriver Byggnads avtalssekreterare i det varsel som förbundet la på tisdagen.

Mats Åkerlind är förhandlingschef på Byggföretagen. Han betonar att Byggföretagen och Byggnads alldeles nyligen tecknade kollektivavtal. Byggföretagen hade därför förväntat sig arbetsfred.

– Ett sympativarsel kan nästan inte komma vid en olämpligare tidpunkt. Trots att vi förhandlat byggavtalet och lyckats träffa ett avtal utan varsel, medling och konflikt ändå drabbas av ett sympativarsel bådar inte gott för den nytändning med förbättrade relationer och en mer gemensam agenda i kampen mot arbetslivskriminalitet, säger Mats Åkerlind till TN.

Målarförbundets strejk bröt ut fredagen den 12 maj. Samma dag mottog Måleriföretagen ett varsel om utökade konfliktåtgärder som träder i kraft från och med 24 maj. De sympatiåtgärder som Byggnads nu varslar om träder i kraft 29 maj om inte parterna i målerikonflikten når en uppgörelse.

– Låt oss hoppas att det löser sig i förhandlingarna på måleriområdet så att störningen blir så liten som möjligt, säger Mats Åkerlind.

Byggnads varsel rör 150 personer på ett helt företag och åtta arbetsplatser.