AVTALSRÖRELSE

Så slår Målarnas strejk – ”Arbetsplatsen är blockerad”

Måleriföretagens förhandlingschef Camilla Hedström och Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand. Bild: Rosie Alm, Knut Koivisto

Nästan 400 målare har gått ut i strejk och fler kan det bli efter Målareförbundets andra varsel på fredagen. Bland annat riktas ett varsel mot Rosenbad. Företaget Celander Skaraborg som rustar upp Billingehus drabbas hårt. ”Vi kommer inte att klara det om strejken blir för långvarig”, säger vd Anders Olsson.

Målarna har tagit för vana att varsla om konflikt i avtalsrörelsen. Det menar Camilla Hedström, förhandlingschef på Måleriföretagen. De har varslat de senaste fem avtalsrörelserna. I år är inget undantag – och på fredagen bröt det alltså ut en strejk och ungefär samtidigt kom ett utökat varsel.

Målarna uppger som skäl till konflikten att Måleriföretagen vill ta bort kompetenskraven i branschen.

− Det stämmer inte – det arbetsgivarna vill är att vara de som bedömer kompetensen, säger Camilla Hedström, förhandlingschef på Måleriföretagen, till TN

Enligt Målareförbundet är syftet med det nya varslet att sända en tydlig signal till arbetsgivarna. ”Vi vill ha ett avtal som säkrar yrkeskompetensen”, skriver förbundet på Instagram.

Men Camilla Hedström betonar att det inte finns några arbetsgivare som har intresse av att anställa personer utan kompetens. Däremot understryker hon att svenska arbetsgivare också måste få möjlighet att anställa personer med utbildning eller erfarenhet från något annat land.

− Våra medlemmar kommer inte att plocka folk från gatan, utan de kommer att anställa personer som är duktiga och kompetenta och som de med stolthet kan skicka på jobb, säger hon och fortsätter:

− Målareförbundets krav att begränsa nuvarande bestämmelserna riskerar att företagen få svårt att rekrytera kompetenta målare utan även att målare med yrkeserfarenhet inte kan få arbete på företag med kollektivavtal.

Skulle en arbetsgivare anställa någon som inte är kompetent?

− Nej, det gör man inte. Det här är ett yrke som kräver handlag, säger Camilla Hedström

Enligt henne skedde förhandlingarna fram till att konfliktvarsel kom i god ton.

− Men det tråkiga är att Målarna alltid har svårt att ge efter på någon enda punkt. Förhandlingsdagarna och all förhandlingstid har därför gått åt till att försöka hitta lösningar och varianter på deras yrkanden. De har förhandlingarna igenom uppgivit att de inte vill diskutera våra yrkanden, och därmed inte heller våra medlemmars behov och önskemål.

Fått gehör för flera yrkanden

Hon förklarar att Målareförbundet har haft flera yrkanden som de har fått gehör för. Dessutom har både Måleriföretagen och medlarna föreslagit en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta med just frågor kring kompetens, inte minst för att stävja fackets oro.

− Det är det vanliga sättet att lösa den här typen av frågor, säger Camilla Hedström.

Under förhandlingarnas gång har frågor om provanställningar, möjligheten att säga upp lärlingar och behåar till kvinnliga medarbetare också varit uppe på bordet. Men inget av detta är alltså föremål för den konflikt som alltså har brutit ut idag.

Den nu pågående strejken omfattar 390 målare på ett stort antal arbetsplatser runt om i landet. Bland annat är fem av Måleriföretagens största medlemsföretag och alla deras arbetsplatser varslade om total arbetsnedläggelse, det vill säga strejk. I samband med att strejken bröt ut varslade Målarna om en utökad strejk. Varslet, som enligt Målareförbundet rör 488 målare på 18 hela företag och en arbetsplats, träder i kraft den 24 maj. Arbetsplatsen som nämns är regeringskansliet Rosenbad, där det just nu pågår en stor renovering.

− Vi sätter tryck nu på arbetsgivarna med de här åtgärderna. Det är det som är syftet, säger Peter Sjöstrand, förhandlingschef på Målareförbundet till Ekot

− Det skapar oro ute hos företagen. De kan missa viktiga deadlines, säger Camilla Hedström och menar att konflikten skapar stora kostnader för företagen.

− Kundrelationerna är den stora skadan för företagen när en konflikt bryter ut, säger hon.

Tycker strejken är onödig

Ett av de företag som drabbas av strejken är Celander Skaraborg AB. Vd Anders Olsson tycker att Målarnas strejk onödig.

− Jag tycker inte att de frågor som parterna inte kan komma överens om har den digniteten att en strejk är nödvändig för att lösa dem, säger han till TN.

Celander Skaraborg har 33 anställda målare och åtta av dessa tas ut i strejk. De åtta målarna jobbar för närvarande med att rusta upp Billingehus, ett välkänt hotell i Skövde, och det är en av de arbetsplatser som tagits ut i strejk.

− Det är ju förstås tveksamt om vi hinner att färdigställa renoveringen. Vi kommer inte att klara det om strejken blir för långvarig. Arbetsplatsen är blockerad för oss nu, säger Anders Olsson.

Celander Skaraborg AB kommer att tappa produktionstimmar på grund av strejken. Hur stort det ekonomiska avbräcket blir beror på hur långdragen konflikten blir.

− Det är vår kund Billingehus som drabbas hårdast av strejken om de inte kan köra sin verksamhet som planerat. För oss kan det bli konsekvenser om vi inte kan komma i gång med nästa projekt efter Billingehus. Det kan uppstå följdeffekter. Vi hoppas verkligen att det blir en kortvarig strejk, säger Anders Olsson.