DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Nya domar: Striktare tolkning av arbetsskador hemifrån

Bild: Henrik Montgomery/TT

Om en olycka sker hemifrån eller på arbetsplatsen kan innebära olika bedömningar. Det slår två domar från Högsta domstolen fast, skriver Företagarna.

Reglerna för arbetsskadeersättningar har tidigare varit generösa, men nu görs en striktare bedömning. Ett fall rör en tandskada som skedde när den anställde krockade med ett barn.

− Även om arbetet hemifrån var beordrat får olyckan inte vara orsakad av något som mer hör till ”privatlivets” och ”det dagliga livets faror”, säger Företagarnas arbetsrättexpert Lise-Lotte Argulander, till organisationens hemsida.

Företagarna: Striktare tolkning av arbetsskada vid jobb hemifrån