DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Skatten höjs mitt i krisen – ”Kommer absolut se uppsägningar”

Den begynnande lågkonjunkturen slår hårt mot landets handlare. Nu kommer även den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften för unga mellan 19 och 23 år att höjas den första april. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT, Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Den första april höjs arbetsgivaravgiften för unga och tajmningen kallas för den ”sämsta tänkbara” av företagen. ”När branschen mår som sämst, så tar man bort det som underlättar att anställa unga”, säger handlaren Daniel Erlandsson till TN.

Den begynnande lågkonjunkturen slår hårt mot landets handlare. Det innebär bland annat att hushållen kommer att minska sin privata konsumtion vilket slår extra hårt mot branscher som är väldigt beroende av den inhemska konsumtionen, som besöksnäringen och handeln. Vid årsskiftet fick många handlare även kraftigt höjda lokalhyror.

Dessutom kommer den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften för unga mellan 19–23 år att höjas den första april. Sänkningen trädde i kraft 1 januari 2021. Arbetsgivaravgifterna är en form av beskattning som betalas av arbetsgivare ovanpå den lön som betalas till anställda.

– Det jättekonstigt att, när branschen mår som sämst, så tar man bort det som underlättar för företagen att anställa unga. En höjd arbetsgivaravgift innebär en större osäkerhet att nyanställa och även att många företag kan tvingas varsla, säger Daniel Erlandsson, som äger tolv Elon-butiker i Dalarna, Västmanland, Hälsingland och Gästrikland.

Daniel Erlandsson äger tolv Elon-butiker i Dalarna, Västmanland, Hälsingland och Gästrikland. Bild: Privat

Han menar att branschen idag tampas med en brist på kompetens.

– Det är svårt att rekrytera. Jag tror ingen vill säga upp, just för att det är så svårt att få tag på bra kompetens. Säljaryrket idag är ett avancerat arbete. Det är inte bara att börja sälja, utan man måste gå både säljutbildningar och produktutbildningar för att kunna bli en effektiv säljare.

Handeln är en lågmarginalbransch och det ekonomiska läget tvingar nu många handlare att se över sina kostnader, berättar Daniel Erlandsson.

– En av de största kostnaderna i ett handelsföretag är just löner. Och detta kommer att innebära att det blir en högre kostnad per anställd. Jag tror absolut att vi kommer att se uppsägningar i handeln framöver.

Det är även många unga som börjar sin karriär inom handeln. Av de 16 – 24-åringar som jobbar finns 18 procent i handeln, visar en rapport som släpptes 2021 av Handelsrådet.

– Många unga får sitt första arbete i handeln. Då är det väldigt bra att det kan finnas en låg tröskel in på arbetsmarknaden och att företagen både vågar och kan anställa, säger Daniel Erlandsson.

– Kommer unga inte in på arbetsmarknaden så kostar de samhället pengar i stället för att bidra till samhället. Det är enkel matematik. Och det är även svårt för den enskilde att vara utan arbete och inte känna sig behövd.

Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel. Bild: Hendrik Zeitler

Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel, lyfter fram att handelsbranschen är pressad från flera olika håll just nu.

– Det handlar om kostnadsökningar i form av bland annat höjda elpriser, transportkostnader, ökade hyror och inköpspriser. Detta tillsammans med att konsumenterna håller hårdare i plånboken och att arbetsgivaravgifterna för unga nu höjs kommer att leda till en svår situation för handlarna.

Han menar att tajmingen är ”den sämsta tänkbara”.

– Vi går in i en lågkonjunktur och i lågkonjunkturer blir det svårare för unga människor att få ett jobb och att man i detta läge gör det betydligt dyrare att anställa unga är ett misstag, säger Henrik Ekelund.

Höjningen kommer att innebära att kostnaderna för de arbetsgivare som sysselsätter unga ökar med sammanlagt mer än åtta miljarder kronor om året, enligt beräkningar från Svensk Handel. Det motsvarar ungefär 25 000 anställda.

– Det är inte några småsummor det handlar om. Det är klart att för alla som har unga anställda så blir det en kostnadsökning. Många företag har nu pressade budgetar så det kan innebära att man avstår från att anställa. Det kommer alltså få stora konsekvenser både på ekonomin och arbetsmarknaden, säger Henrik Ekelund.

Daniel Erlandsson menar att en fortsatt sänkt nivå på arbetsgivaravgifterna för unga skulle kunna hjälpa branschen genom lågkonjunkturen.

– Som företagare vill jag inte ha bidrag och jag tycker att det är självklart att företagen ska betala skatt till vår gemensamma välfärd. Men i det här läget, när vi har det så tufft, skulle det vara bra om staten kom in och hjälpte oss.

– Den här lågkonjunkturen kommer inte vara för evigt. Det är nu vi behöver hjälp. Annars kommer företag tvingas gå under, eller tvingas säga upp personer helt i onödan, säger Daniel Erlandsson.