DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Fler företag befarar varsel nu jämfört i december

Sven-Olov Daunfeldt. Bild: Sören Andersson

Många företag kan komma att säga upp personal under de kommande sex månaderna, visar en undersökning. "Många företagare har det väldigt tufft just nu”, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Drygt hälften av företagen i undersökningen, som är gjord av Svenskt Näringsliv i mars, uppger att lönsamheten har försvagats under de senaste sex månaderna, jämfört med motsvarande period förra året. Det är främst inom handeln och besöksnäringen som lönsamheten försvagas mest. Fler än sex av tio företag i dessa branscher uppger en svagare lönsamhet.

Undersökningen visar också att tre av tio företag ser en risk för varsel/uppsägningar inom de kommande sex månaderna att jämföra med ett av fyra företag i december förra året.

Även här sticker besöksnäringen och handeln ut. Cirka fyra av tio företag uppger att det finns en risk för personalneddragningar.

– Många företagare har det väldigt tufft just nu. Det sista de vill göra är att varsla personal, men många kommer till den punkten då de tvingas att göra det, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, till Ekot.