DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Dan Olofsson: ”Det handlar om liv och död för Sverige som tillväxtnation”

Dan Olofsson driver sedan 1986 familjeföretaget Danir, som idag har 11 600 anställda och är verksamt i 25 länder. Bild: Johan Nilsson/TT

Allt färre tvingas försörja allt fler. Den ekvationen går inte ihop om Sverige vill fortsätta att utvecklas som tillväxtnation. Det menar entreprenören Dan Olofsson i en exklusiv intervju med TN.

– Den låga självförsörjningsgraden i Sverige är en stor tragik för de drabbade och en tragisk situation för Sverige ur ett välståndsperspektiv, säger Dan Olofsson.

Bara fyra miljoner av Sveriges tio miljoner invånare är idag helt självförsörjande. Över 1,3 miljoner personer i arbetsför ålder behöver bidrag för att klara sin försörjning. Dan Olofsson beskriver utvecklingen som en tickande bomb och menar att fler i näringslivet borde engagera sig i den här frågan.

– Det handlar om liv och död för många inblandade, men det handlar också om liv och död för Sverige som tillväxtnation.

Han menar att problemen borde ha fått större uppmärksamhet tidigare och att vi är mitt inne i ett bryskt uppvaknande.

– Länge var utanförskapet och gängkriminaliteten ett förortsproblem. Folk innanför tullarna i Stockholm var förskonade och hade en mindre utvecklad insikt om problemets nationella perspektiv än vad många ute i landet hade. Nu förstår alla implikationerna för hela samhället. Men det tog längre tid för vissa att vakna än för andra.

Utanförskapet hotar tillväxten på flera sätt

Enligt Dan Olofsson är den låga självförsörjningsgraden ett reellt hot mot Sveriges fortsatta välståndsutveckling. När andelen människor som inte kan försörja sig själva ökar så minskar tillväxtpotentialen. För många i detta utanförskap finns heller ingen rimlig kalkyl för att uppnå självförsörjning under sin livstid.

– Vi har här att göra med en situation som skadar tillväxten i två olika dimensioner. Dels är det förstås tillväxthämmande att så många av våra medborgare inte bidrar till den. Men utanförskapet är ju också en grogrund för gängkriminalitet. Vi får näringsidkare som inte törs upprätta verksamhet i vissa delar av landet, många utsätts för olika typer av hot. Det håller naturligtvis också tillbaka lusten att driva och expandera företag.

Tröskeln till det första jobbet är på tok för hög, menar Dan Olofsson. ”Den låga självförsörjningsgraden i Sverige är en stor tragik”, säger han till TN. Bild: Maja Suslin/TT

Dan Olofsson menar att det är hög tid att gå från ord till handling och att det krävs konkreta och tydliga åtgärder.

– Tröskeln till det första jobbet är på tok för hög. Vi borde införa nollskatt på de lägsta inkomsterna. Motståndarna till det pekar på marginaleffekterna när skatt sedan ska börja betalas. Men det är feltänkt. En stor omedelbar positiv effekt medför en mindre negativ effekt senare. Det går att leva med.

Regeringen borde hanterat elprisstödet bättre

På frågan om han tror att regeringen kommer att genomföra reformer som syftar till att få fler i arbete svarar Dan Olofsson att han tycker att regeringen har fått en trög start. Han menar att det delvis har med EU-ordförandeskapet att göra, som tar mycket kraft och energi.

– Vi ska inte vara för snabba i våra fördömanden. Den har trots allt fyra år på sig.

På en punkt menar Dan Olofsson dock att det finns fog för kritik. Det rör elprisstöden. Här har regeringen enligt honom misslyckats med att förklara syftet med utformningen av stödet, för att det inte i onödan ska skapa incitament för ökad privat konsumtion. Men framför allt menar han att regeringen borde ha justerat beskattningen.

– Regeringen borde ha sagt att den inte tänker tillskansa sig några ytterligare skattemedel över exempelvis 2020 års elprisnivåer. I stället borde den ha utlovat att skatten på el skulle sänkas med motsvarande belopp.

Diskussionen om regeringens beslut att inte offentliggöra vart stödpengarna går tycker han däremot är ett sidospår.

– Det är väl en tacksam fråga att bråka om så man slipper ta tag i något substantiellt. För egen del får de gärna redovisa allt. Jag har inga problem med det.

Tre konkreta regelförändringar

Dan Olofsson efterlyser mer diskussion om åtgärder som verkligen kan göra konkret nytta för att förbättra Sveriges företagsklimat. Han menar att svepande generaliseringar om exempelvis höga skatter kan vara kontraproduktiva, eftersom de står i vägen för viktigare diskussioner.

– Sverige har ett i stora delar bra skattesystem för företagare. Klart bättre än exempelvis USA och Frankrike. Att en del företag inte klarar sig beror sällan på skattenivån i sig och är i grunden sunt. Att driva ett företag kräver riskbenägenhet, uthållighet, motivation, fritänkande, förmåga att motivera personal och över tid skiftande levnadsbetingelser. Alla klarar inte av det. Alla ska inte klara sig. Marknaden är den bästa sorteringsmekanism vi har.

I stället för att komma med svepande kritik mot höga skatter bör näringslivet vara mer specifikt om vad som behöver ändras. Dan Olofsson ger tre konkreta exempel.

– En del är utvecklingen av personaloptioner. Det är ett utmärkt sätt att skapa incitament för individer att gå in i en nystartad och osäker verksamhet. Det ger tydliga möjligheter på sikt och kan hålla nere de initiala lönenivåerna. Här kan villkoren förbättras ytterligare.

– En annan sak är fakturahanteringen där små företag ofta får agera bank åt de stora som sätter i system att dröja med betalningarna. Här måste en uppstramning ske av lagstiftningen.

– En tredje viktig detalj är att lära finansdepartementet att vinst och kassaflöde är olika saker. Ett företag kan uppvisa ett plusresultat och får då skatta på vinsten, utan att ha något positivt kassaflöde att betala skatten med. Då får man låna av banken för att betala skatt till staten. Skatten måste styras mot kassaflödet.

Viss framtidsoptimism

Han är försiktigt optimistiskt kring hur ekonomin kommer att utvecklas under 2023.

– Jag tror inte det blir någon djup lågkonjunktur. Inflationen gröper ur köpkraften för vissa varor som livsmedel och kläder. Samtidigt hör vi positiva signaler från avtalsrörelsen. Facken i den konkurrensutsatta industrin verkar agera ansvarsfullt. Det är viktigt.

– Det allra viktigaste för att hålla nere prisnivåerna och motverka inflationen är att den globala ekonomins kostnadspress får verka. Handeln med Kina är viktig. Där finns hopp. Med Putin och hans banditer ska vi däremot inte handla, men det kommer en tid även efter Putin. Vi får inte tappa tron på den globala ekonomins välsignelse. Men allt förutsätter att vi samtidigt ser till att göra rätt saker på hemmaplan.

Fakta om Dan Olofsson

Dan Olofsson startade familjeföretaget Danir 1986 och sedan dess har verksamheten vuxit kraftigt genom start av nya företag. ”Vår roll är att äga och utveckla våra bolag samtidigt som vi bidrar till ett bättre samhälle. Vi gör det genom entreprenörskap, långsiktighet och samhällsengagemang”.

Koncernen har i dag cirka 11 600 anställda i 25 länder. Huvudverksamheten utgörs inte minst av konsultföretag som hjälper kunder med deras digitaliseringsresor. Sigma Group, Nexer Group, A Society Group och PION Group (tidigare Poolia) ingår alla i Danirkoncernen.