KOMPETENSKRISEN

Akut personalbrist inom äldreomsorgen

Personalbristen är stor inom äldreomsorgen. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Vård (TT)

Sju av tio kommuner har brist på personal inom äldreomsorgen och många tvingas jobba övertid, rapporterar Kommunalarbetaren. Bara under förra sommaren uppgick övertiden till nästan en miljon timmar.

Andelen äldre blir fler samtidigt som anställda som arbetar inom äldreomsorgen blir färre. Det skriver Kommunalarbetaren (KA) som har granskat bemanningen inom äldreomsorgen.

Mellan juni och augusti förra året jobbade personal inom äldreomsorgen mer än dubbelt så många timmar övertid jämfört med 2019. I över hälften av de 212 kommunerna som svarat har övertiden ökat, och det sammanlagda antalet övertidstimmar uppgår till nästan en miljon.

– Det är under all kritik och helt oacceptabelt, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård till tidningen.

Personalbristen finns över hela landet, i såväl små som stora kommuner. 59 procent av kommunerna uppger att de har behövt ställa in eller skjuta upp vårdinsatser på grund av personalbrist.

På Kommunal vill man se högre bemanning. Men det är inte rimligt, enligt samordnaren för äldreomsorg på Sveriges kommuner och landsting (SKR), Greger Bengtsson.

– Det kommer inte ens vara möjligt att bibehålla dagens bemanningsnivåer, säger han till tidningen. Då skulle en tredjedel av alla som tillkommer i yrkesverksam ålder de kommande tio åren behöva börja jobba i äldrevården.

Annika Andersson/TT

Fakta

Så gjordes granskningen:

Facktidningen Kommunalarbetaren skickade ut en enkät till Sveriges alla 290 kommuner med frågor om bemanning inom äldreomsorgen. 237 kommuner svarade, alltså 82 procent.

En del kommuner har uppgivit kostnad för övertiden i stället för övertid i timmar. De är inte med i enkätresultatet.

I enkäten har man jämfört övertiden för sommaren 2022 med 2019. Eftersom 2020 och 2021 präglades av pandemin i stor utsträckning var de inte med i enkäten.

I enkäten ställdes frågor om anställda i äldreomsorgen. Det kan finnas kommuner som även tagit med sjuksköterskor, administrativ personal och chefer i svaret.

Källa: Kommunalarbetaren