DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

”Arbetslöshetssiffrorna bekräftar avmattning i ekonomin”

De senaste arbetslöshetssiffrorna bekräftar en fortsatt försvagning på arbetsmarknaden, enligt en analys av Industriarbetsgivarna.

Varslen i tillverkningsindustrin ökade ytterligare och uppgick i december till 1 415 säsongsrensat. Det är är högre än snittet mellan 2010 och 2019 på 600, vilket är mer av ett normalläge. Varslen i hela ekonomin har också ökat under 2022 men dämpades något i december, uppger Industriarbetsgivarna.

– Ökade varsel visar att stigande kostnader i form av framförallt höga energipriser och en svagare ekonomisk utveckling nu påverkar de som redan har en anställning, säger Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna, i ett uttalande.

Nedgången i antalet kvarstående och nyanmälda lediga jobb som inleddes i somras fortsatte dessutom i december. Utsikterna kan mörkna för de som redan är arbetslösa eller kan komma att bli arbetslösa.

– En ökad arbetslöshet är ett hårt slag och medför stora påfrestningar för de människor som drabbas. Samtidigt medför det ökade utmaningar och kostnader för samhället. Det är viktigt att politiken får strukturreformer på plats för sysselsättning och tillväxt, säger Kerstin Hallsten.

Pressmeddelande: Nya data från Arbetsförmedlingen bekräftar en avmattning i ekonomin