DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

SCB: Ekonomin tappade fart i november

SCB presenterar BNP-indikator för november. Arkivbild. Bild: Karin Wesslén/TT

Ekonomi (TT)

Sverige bruttonationalprodukt (BNP) minskade med 0,5 procent i november jämfört med i oktober, enligt en preliminär BNP- indikator från Statistiska centralbyrån (SCB).

”Aktiviteten i ekonomin minskade i november med en bred nedgång över såväl tillverkningsindustri som flera tunga branschgrupper bland näringslivets tjänsteproducenter”, säger Melker Pettersson Loberg, nationalekonom på SCB, i en kommentar.

I november i fjol var BNP var 0,7 procent högre än i samma månad året före, enligt SCB:s beräkningar.