KOMPETENSKRISEN

Jacke: Kompetensbrist hotar klimatmålen

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt näringsliv. Bild: Christine Olsson/TT

Den skriande bristen på kompetens kan hindra omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det konstaterar Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en intervju med Dagens Industri. ”Det är klart att man kan vara orolig att kompetensförsörjningen minskar sannolikheten att vi når dit”, säger han.

Liksom elförsörjningen är bristen på kvalificerad arbetskraft ett stort problem när det gäller näringslivets hållbarhetsomställning. Det menar Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en intervju i Dagens Industri.

– Både kompetensförsörjningen och en fossilfri elförsörjning är helt avgörande för att vi ska klara klimatomställningen. Svenska företag ligger än så länge långt fram i de här frågorna, men hela världen rör sig i ganska hög hastighet, säger han till tidningen.

Om inte Sverige lyckas attrahera kompetensen till landet så hamnar investeringarna någon annanstans, förklarar han. Redan i dag gör sex av tio branschföreträdare bedömningen att svårigheten att rekrytera rätt personal i någon grad hindrar klimatomställningen. Fram till 2045 menar tre av fyra att det kommer att vara ett problem.

För att lösa problemen krävs en lång rad åtgärder, både kort- och långsiktiga. Ett exempel är att skapa fler platser inom yrkeshögskolan och komvux.

– Sedan finns saker som kommer att ta mycket längre tid. Vi behöver få väsentligt fler ungdomar intresserade av STEM-ämnena: naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.

En annan viktig del, konstaterar han, handlar om att svenska företag måste vara attraktiva för internationell arbetskraft. Där handlar det exempelvis om handläggningstider hos Migrationsverket och det problematiska lönegolvet.

Dagens Industri: Jan-Olof Jacke: Skriande brist på kompetens – hotar målen