KOMPETENSKRISEN

Trendbrott: Nu söker sig fler gymnasieelever till het bransch

”Det är otroligt glädjande. Antalet sökande till RL-programmet, alltså restaurang och livsmedel, har ökat med 15 procent till höstterminen och med hela 44 procent sedan förra året”, säger Peter Thomelius. Bild: Peter Knutson

Efter många år av för få ansökningar till besöksnäringens gymnasieutbildningar har trenden nu vänt. Det gläder Peter Thomelius på Visita. ”Det ger ringar på vattnet eftersom det i sin tur skapar andra arbetstillfällen”, säger han till TN.

Söktrycket på hotell- och restaurangutbildningarna på landets gymnasieskolor har varit dåligt sedan 2011, när högskolebehörigheten togs bort. Men det blev ännu sämre under pandemin. I takt med att besöksnäringen genomgick ett stålbad på grund av restriktioner och medarbetare sades upp eller permitterades på löpande band ville allt färre satsa på en utbildning inom näringen.

Nu är gästerna tillbaka i nivåer som närmar sig de som rådde innan pandemin. Och det verkar också ha skapat positiva effekter på skolorna. Det visar de senaste siffrorna från Skolverket över antalet sökande till gymnasieskolans yrkesprogram med inriktning mot just restaurang och livsmedel.

− Det är otroligt glädjande. Antalet sökande till RL-programmet, alltså restaurang och livsmedel, har ökat med 15 procent till höstterminen och med hela 44 procent sedan förra året! Visserligen från låga nivåer, men ökningen är ändå otroligt markant vilket vi självklart är jätteglada över, säger Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning på besöksnäringen bransch- och arbetsgivarorganisation Visita.

Det är en befrielse för branschen som brottas med stora brister på utbildad personal inom de klassiska yrkena som kock, serveringspersonal och reception.

− Den ökningen vi nu ser, att allt fler söker sig till de här utbildningarna, ger också ringar på vattnet eftersom det i sin tur skapar andra arbetstillfällen för till exempel restaurangbiträden, diskpersonal, garderobiärer och andra jobb där kraven på utbildning inte är lika höga. Faktum är att en kock genererar fyra till sex ytterligare jobb på en restaurang, säger Peter Thomelius.

Garanterade jobb

Bakom det ökade söktrycket ligger bland annat att eleverna efter examen i princip är garanterade jobb. Dessutom har en ökad synlighet i media tänt intresset för branschen. Samtidigt driver Visita ett långsiktigt arbete på att kvalitetssäkra utbildningarna för att ytterligare höja attraktionskraften.

”En kock genererar fyra till sex ytterligare jobb på en restaurang.”

Ett problem har hittills varit att utbildningarna skiljer sig åt runt om i landet, med en varierad kvalitet som resultat. Det gör det svårt för branschen att veta vad eleverna lär sig och samtidigt svårt för eleverna att veta vad som gör dem anställningsbara.

Den nya kvalitetssäkringen innebär bland annat att skolan har nära samarbete med lokala företag i branschen för att säkra att eleverna får de kunskaper som behövs, Och intresset är stort. Sedan starten i slutet av förra året har drygt 60 skolor inlett certifieringsprocessen och under hösten i år har de första skolorna, i bland annat Ystad, Malmö och Umeå, fått sina diplom.

− Jag är övertygad om att kvalitetssäkringen är en av orsakerna till att vi nu ser ett ökat söktryck till utbildningarna. Förutom att det ger anställningsbara elever stärker det attraktiviteten och kvaliteten på deras gymnasieutbildningar, säger Peter Thomelius.

Visita ska nu utöka kvalitetssäkringen till att omfatta också utbildningar vid sidan av gymnasiet, bland annat yrkes-vux.

− Ungdomsgymnasiet räcker inte till för att täcka de behov som finns i branschen. Men kan även de olika vuxenutbildningarna bidra, de har ju fått ökade möjligheter att prioritera arbetsmarknadens behov, så kan vi fortsätta den positiva utvecklingen och skynda på branschens återhämtning, säger Peter Thomelius.