DEN SVENSKA EKONOMIN

Var fjärde svensk orolig att förlora jobbet

Bild: Jessica Gow/TT

Nio av tio svenskar över oroar sig över arbetsmarknadens framtidsutsikter. Det visar en studie från Sifo på uppdrag av Randstad.

Det ekonomiska läget visar sig tydligt i oron på arbetsmarknaden. 43 procent av svenskarna är nervösa över sin löneutveckling medan 36 procent är oroliga för att lågkonjunkturen kommer att innebära en stressigare arbetsmiljö. Dessutom uppger så många som en av fyra att de är rädda att förlora jobbet.

Rädslan är mest påtaglig bland yngre, där varannan person i åldersgruppen 18-34 år oroar sig för löneutvecklingen medan betydligt färre, 37 procent, i åldersgruppen 50-65 år oroar sig för detta. Att företaget ska dra ner på personalstyrkan är också något som oroar yngre i större utsträckning. 29 procent, jämfört med 22 procent bland de äldre.

Rädslan för att förlora jobbet är något mer påtaglig bland män än kvinnor. 27 kontra 24 procent.