DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Undersökning: Jobbhälsan mycket sämre än under pandemiåren

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Vi blir sjukare och är taskigare mot varandra. När arbetet nu återigen sker mer på kontor än hemma ökar jobbfrånvaron, stressen och trakasserierna, skriver Akavia Aspekt.

Årets Jobbhälsoindex visar på en kraftig försämring av jobbhälsan i år jämfört med förra året. Då, det andra pandemiåret, minskade sjukfrånvaron, jobbstressen och den psykiska ohälsan. Nu är det alltså tvärtom.

– Det har varit iögonfallande svängningar under de senaste åren, säger Lars Hjalmarsson, som är ansvarig för att ta fram Jobbhälsoindex, till Akavia Aspekt.

Han menar att vi nu har lika hög sjukfrånvaro som innan pandemin.

– Jag trodde nog att jobbhälsoparametrarna skulle börja kliva tillbaka efter pandemin, men inte att det skulle gå så snabbt. Det förvånar mig.

Jobbhälsoindex bygger på svar från ungefär 10 000 respondenter från hela den svenska arbetsmarknaden.

Akavia Aspekt: Tydlig försämring för jobbhälsan efter pandemin

Läs rapporten: Jobbhälsoindex 2022