KOMPETENSKRISEN

Ukrainare bidrar till att lösa besöksnäringens kompetensbrist

Malin Crona Bild: Pressbild Novare

Ukrainian Professional Support Center hjälper ukrainare som har flytt Sverige att få jobb i Sverige, skriver Besöksliv. Innan sommaren hade 70 personer fått jobb inom besöksnäringen. Och arbetet fortsätter.

Ukrainian Professional Support Center startades av humankapitalbolaget Novare för att få in ukrainare i arbete. Fram till september 2023 drivs projektet med medel från Europeiska Socialfonden, ESF.

– När vi gick ut i våras och erbjöd tjänsten var det många bolag som hörde av sig om att de hade lediga tjänster. Uti från det skapar vi annonser om tjänsten på ukrainska med hjälp av fyra ukrainare som jobbar i projektet, säger Malin Crona, som är projektledare på Ukrainian Professional Support Center (UPSC), till Besöksliv.

Besöksnäringen är en intressant bransch, menar hon. Branschen saknar många medarbetare efter pandemin och många gånger räcker det med att kunna engelska för att jobba inom hotell och restaurang.

– Det gör givetvis att vi har många kandidater att tillgå som kan göra jobbet. Det finns många nyanlända ukrainare som har en bra bakgrund inom serviceyrken, som exempelvis restaurang och kafé, och kan börja här och nu, säger Malin Crona.

Besöksliv: Ukrainsk kompetens värdefull i branschen