DE SVENSKA LÖNERNA

Ekonom: LO försöker visa på löneskillnader som inte finns

Sven-Olov Daunfeldt, Svenskt Näringsliv. Bild: Sören Andersson

LO hävdar i sin senaste lönerapport att gapet mellan arbetare och tjänstemän ökar. Men det stämmer inte, menar Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv. ”LO försöker att visa på skillnader som inte finns”, säger han.

Enligt en ny LO-rapport har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ökat med 1,5 procentenhet mellan 2020 och 2021. Fackförbundet slår på stora trumman: ”Tjänstemän tjänar nu 53 procent mer än arbetare”, skriver LO i ett pressmeddelande.

Men rapportens slutsatser och statistikmetoder får nu hård kritik på flera punkter.

– Man gör en stor grej av att ställa grupper mot varandra. Men den statistik som de använder är ju inte pålitlig för att göra den typen av jämförelser, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

– Vår egen lönestatistik visar att det inte är någon skillnad i löneutveckling mellan arbetare och tjänstemän utan grupperna har haft exakt samma löneutveckling under en lång period. Mellan 2016-2019 låg löneutvecklingstakten på omkring 2,3 procent för bägge grupper, säger han.

Enligt Sven-Olov Daunfeldt bortser LO från att grundläggande definitioner i statistiken ändrades 2014, vilket förklarar att skillnaderna kraftigt överskattats. Dessutom har LO inte tagit hänsyn till strukturförändringar i underlaget. Att rakt av jämföra en differentierad grupp tjänstemän med en mer homogen grupp arbetare ger också en skev bild, konstaterar han.

– Det är en stor sak att LO missat att ta hänsyn till sammansättningseffekten. Bland tjänstemän har andelen jobb som kräver ”fördjupad högskoleutbildning” ökat från 20 procent år 2004 till 34 procent år 2019 samtidigt som andelen jobb med lägre krav på utbildning har minskat. Korrigerar man inte för detta, vilket LO inte gjort, får man naturligtvis effekter som inte stämmer med verkligheten. Men korrigerar man så ser vi ingen skillnad, säger han.

Det är inte första gången som LO:s återkommande lönerapport får kritik. Metoden kritiserades även förra gången rapporten publicerades.

Sven-Olov Daunfeldt menar att LO försöker att ställa grupper mot varandra för att skapa konfliktytor och mellan raderna bereda väg för en låglönesatsning. Han är kraftigt kritisk mot metoderna och att det skarvas med statistiken.

– Man försöker att visa på skillnader som inte finns. Använder man siffrorna rätt, korrigerar för fakta som ändrats och gör relevanta jämförelser så existerar inte skillnaderna LO pratar om, säger han.