KOMPETENSKRISEN

Storbritannien storsatsar för att locka världens topptalanger

Bild: Frank Augstein

Kampen om världens bästa hjärnor hårdnar. Storbritannien satsar stort på att locka dem till brittiska företag. Eller för att de ska starta eget i landet. Storbritannien har redan några snabbspår till visum för högkvalificerad arbetskraft.

Brittiska regeringen har också två nya spår. Det ena skräddarsyddes för snabbväxande företag och den andra för personer med examen från världens toppuniversitet.

– Företagen vi talar med har reagerat positivt på de nya visumkategorierna, säger John Kiely, senior partner på advokatfirman Fragomen i London, som specialiserar sig på migration av högkvalificerad arbetskraft.

– Det finns hopp bland företagsledare att regeringen lyssnar på dem och försöker göra något år problemen med arbetskraftsbrist.

John Kiely, senior partner på advokatfirman Fragomen i London.

Inom många områden får företag allt svårare att hitta rätt kompetens. Kriget om talangerna hårdnar globalt när alla vill ha högt kvalificerade medarbetare.

Likaså vill alla länder locka till sig entreprenörer som bygger upp snabbväxande företag med välavlönade jobb. Högsta drömmen är att attrahera blivande enhörningar, unicorns, uppstartsbolag som värderas till en miljard dollar.

Kampen om talangerna

En OECD-studie från 2019 granskade den allt intensivare kampen om talangerna.

– Tillgången på kvalificerad personal har inte hängt med den ökande efterfrågan, som kommer från tekniska förändringar, utvecklingen av FoU och nya behov i allmänhet, skrev OECD.

– Inget land är en odiskutabel vinnare eller förlorare.

Stora skillnader finns mellan länderna. Men OECD konstaterade att konkurrensen gör att länderna tar efter varann för att hänga med och vara attraktiva.

OECD-studien jämförde styrkor och svagheter hos sina medlemsländer i flera kategorier. Sverige klarade sig till exempel sämre när det gäller nivån på löner och – inte överraskande – skatter.

– Å andra sidan får Sverige bra betyg i familjevänlighet. Det är lätt att ta dit familjen och få permanent uppehållstillstånd, säger Jonathan Chaloff, på OECD:s avdelning för internationell migration.

– Men hanteringstiden varierar mycket i Sverige.

Sverige har ingen särbehandling av visumansökningar för högkvalificerad arbetskraft. Negativt klingande gräddfil skulle det säkert kallas i Sverige.

Enligt Migrationsverket är den beräknade handläggningstiden för en förstagångssökande mycket lång. Och tid är en bristvara.

Många länder har snabbspår. Kanada har ett Express Entry-program för 347 avancerade yrken. När USA:s president Donald Trump ströp tillgången på H1B-visum såg Kanada sin chans.

Under åren 2012-2017 skapades fler techjobb i Toronto (82.100) än i San Francisco, enligt fastighetsföretaget CBRE.

President Joe Biden har skyndat sig att ta bort begränsningen av H1B-visum.

Andra exempel är att Irland erbjuder ett startupvisum och Tyskland ett särskilt visum för högskoleutbildade.

Brittiska satsningar

Så vad gör Storbritannien?

Delvis på grund av brexit satsar Storbritannien. Efter utträdet ur EU har inte EU-medborgare automatisk rätt att flytta fritt till Storbritannien för att ta jobb eller starta företag. Den fria rörligheten för arbetskraft gäller inte längre.

Sedan tidigare finns ett snabbspår för visumansökningar om kvalificerad personal flyttas inom en företagskoncern till Storbritannien – Skilled Worker Visa.

Snabbspåret gäller också företags nyrekryteringar.

Skilled Worker-visum godkänns på fem dagar mot en avgift på 573 pund. För 956 pund går det på en eller två dagar.

– Företagen gillar verkligen den snabba hanteringstiden, men inte de höga ansökningskostnaderna, säger John Kiely på Fragomen.

– De gillar också de objektiva kriterierna. Detta ger arbetsgivare en relativ säkerhet, som är viktig ur planeringssynpunkt. En ansökan bör godkännas snabbt om man bara uppfyller alla krav, som tillräckligt hög lön och yrkeskvalifikationer.

Den sökande ska helt enkelt samla ihop minst 70 poäng i kategorier som utbildningsnivå, lön, engelskakunskaper med mera.

USA:s system har en mycket mer subjektiv bedömning. Där tar processen också längre tid.

Efter brexit har brittiska regeringen sänkt kraven på vad som definieras som kvalificerad arbetskraft, från nivå 6 på skalan (som advokater) till nivå 4 (barnomsorg). Men det så omtalade bristyrket lastbilschaufförer omfattas inte.

Ett annat brittiskt snabbspår finns för kvalificerad arbetskraft utan jobberbjudande – Global Talent Visa.

De sökande måste bevisa för en expertpanel att de är en ”ledande talang” i världen inom sitt yrkesområde, eller åtminstone en lovande talang. Det finns paneler för sex olika sektorer. Visumet kan användas för alla möjliga områden, som humaniora och samhällsvetenskap, även om fokus är på tech.

– Tröskeln för att godkännas är hög, men det finns en vilja från panelerna att vara tillmötesgående, säger John Kiely.

– Det är brist på kvalificerad arbetskraft i till exempel techsektorn. De anstränger sig verkligen för att locka topptalanger inom tech till Storbritannien.

Särskilt startupföretag gillar detta visum, säger han. De kan intervjua en person ena dagen, och personen kan börja jobba dagen efter.

Draknästet fungerar inte

Ett snabbspår som inte har fungerat skulle locka entreprenörer – Innovator and Startup Visa.

Systemet är inte olikt tv-programmet Draknästet. (På BBC heter det Dragons’ Den).

Unga entreprenörer ska övertyga en panel med erfarna riskkapitalister eller liknande (drakarna i programmet) att deras affärsidéer är innovativa, livskraftiga och har tillväxtpotential.

Drakarna å sin sida vill tjäna pengar. I utbyte för sitt stöd begär de en årlig betalning eller en ägarandel.

Processen tar mycket tid. Dessutom har unga stjärnskott från universitet som MIT inte gillat att tvingas betala och bli styrda.

Nya snabbspår

Brittiska regeringen har också sjösatt två nya snabbspår.

– Storbritannien behöver inte bara de allra bästa. Vi behöver folk med ett brett spektrum av erfarenheter och förmågor. Man hoppas att de nya spåren kan förbättra läget, säger John Kiely.

Snabbväxande företag ska kunna få visum snabbt och billigt för nyrekryteringar. Snabb tillväxt definieras som när intäkter eller personal ökar med mer än 20 procent per år i tre år. Lönen måste också ligga på över 33.000 pund per år.

Det andra nya spåret är för personer med examen från världens toppuniversitet, men utan jobberbjudanden – High Potential Individual Visa.

Känslig fråga

Arbetskraftsinvandring är en känslig fråga i Storbritannien. Motstånd mot invandring var en viktig drivkraft bakom brexit.

– Men konkurrensen är tuff. Det är beundransvärt att vilja locka till sig de allra bästa techtalangerna. Men London konkurrerar med Silicon Valley, och nu allt mer med Austin i Texas.

– En världsledande talang inom tech har många alternativ och London kommer inte alltid att vinna kampen.