DET NYA ARBETSLIVET

”Festival-inspirerad inställning” ska locka folk till kontoret

Bild: Janerik Henriksson/TT

Många företagare vittnar om hur svårt det är att locka tillbaka medarbetare till kontoren, visar en undersökning.

Enligt undersökningen gjord av kommunikationsföretaget Poly spelar kulturen på företaget en stor roll för att få de anställda att vilja komma tillbaka.

– Företagen saknar en övertygande anledning till varför anställda ska återvända till kontoret. Gratis kaffe och fikabröd fungerar helt enkelt inte längre. Hybridarbetare behöver en bra anledning att återvända. Vi tycker att företag borde anamma en festival-inspirerad inställning till kontorsupplevelsen, säger Paul Clark, Europachef på Poly, i ett pressmeddelande.

Med det menar Poly att organisationen måste fokusera ”på den totala upplevelsen” och att skapa ”en kultur som speglar ens kärnvärden” och företaget kan ”inkapsla den kultur” som önskas.

Poly varnar: Hybridarbete dömt att misslyckas om inte kulturen skyddas