DET NYA ARBETSLIVET

Undersökning: 8 av 10 vill ha kollegor i olika åldrar

Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

80 procent av svenskarna vill ha en bra åldersmix på arbetsplatsen. Men var tredje företag saknar det, enligt en ny Sifo-undersökning gjord av hygien- och hälsobolaget Essity.

TNS Sifo har frågat över 1000 svenskar i sysselsättning och närmare 900 HR-chefer om frågor relaterat till ålder.

– Det finns flera studier som pekar på att en bristande åldersmix begränsar företagens kompetensförsörjning och tillväxtmöjligheter. Arbetsgivare som ser värdet av att avspegla mångfalden i samhället, blir bättre rustade att hantera olika typer av utmaningar samt ta till vara olika affärsmässiga möjligheter, säger Pia Höök, ansvarig för mångfald-, jämställdhets- och inkluderingsfrågor på Essity, i en kommentar.

61 procent av de HR-ansvariga som deltagit i undersökningen svarar att en låg personalomsättning är den främsta anledningen till bristande åldersfördelning.

Pressmeddelande: 8 av 10 vill ha kollegor i olika åldrar - var tredje företag saknar det