DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Visita: Hög arbetsgivaravgift hindrar ökad integration

Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita.

Besöksnäringen är arbetsmarknadens främsta integrationsmotor, visar en ny rapport. ”Det når inte fram till våra beslutsfattare”, säger Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita, till Besöksliv.

Besöksnäringen anställer tre gånger så många personer med utomeuropeisk bakgrund än andra branscher, visar en ny rapport av SCB och Visita.

– Vi som jobbar inom besöksnäringen känner till det här sedan tidigare, men vi upplever samtidigt att det inte riktigt når fram till våra beslutsfattare, säger Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita, till Besöksliv.

Under pandemin sänktes arbetsgivaravgiften för unga fram till våren 2023. Enligt Anna Wallén behöver sänkningen bli permanent för att besöksnäringen, och i följd integreringen, ska stärkas.

– Det finns en stor oro inför att beslutet löper ut och de ökade kostnader som det kommer innebära. Och det börjar bli bråttom. Ska det hända någonting måste det in i höstens budget för 2023, säger hon till Besöksliv.

Besöksliv: Landets mest effektiva jobb- och integrationsmotor

Läs även: Ny rapport: Därför är besöksnäringen bäst på integration