I KARRIÄREN

Här är vanligaste rekryteringsfällorna

Bild: Claudio Bresciani/TT

Rekryteringsföretaget Randstad har undersökt varför var fjärde arbetssökande har avstått en tjänst under en rekryteringsprocess.

Enligt undersökningen svarar 13 procent att det beror på för långsam återkoppling från arbetsgivaren och tolv procent att det beror på ett oproffsigt bemötande under intervjun.

Nio procent är kritiska mot att jobbprocesserna innehåller för många steg och fem procent svarade att frågorna som ställdes under intervjun inte hade med tjänsten att göra.

En procent sade nej till jobbet bara för att arbetsgivaren krävde CV. Ohemula krav från arbetsgivaren, där.