AVTALSRÖRELSE

Daunfeldt: Löntagare ska inte kompenseras för höga priser

Bild: Sören Andersson

Svenskt Näringslivs nye chefekonom Sven-Olov Daunfeldt ser en oroande löneutveckling i Tyskland under rådande inflationsläge. "Ibland måste man bara ta den här onda medicinen för att få det bättre längre fram", säger han till SvD Näringsliv.

I takt med rusande priser på el, bränsle och mat – och en inflation som är den högsta på 30 år vill Sven-Olof Daunfeldt inte skapa en alarmerande bild av situationen. Han tror att om man har is i magen kommer största delen av inflationstakten att försvinna.

Därför är det oroande att man i Tysklands största fackförbund, IG Metall kollektivavtal öppnar för stora lönelyft på 8,2 procent. Då fackets löneutveckling är normerande för landets arbetsmarknad och ses som ett riktmärke för övriga Europa, kan det få spridningseffekter på den svenska avtalsrörelsen.

– Det är jätteallvarligt om det tyska budet spär på inflationsförväntningarna och om det letar sig in i den svenska avtalsrörelsen. Vi får hoppas att det är ett första bud och att man sedan anpassar sig nedåt, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Om svenska löntagare kompenseras på liknande sätt är faran att en tillfällig ökning av inflationen får bestående konsekvenser.

– Ibland måste man bara ta den här onda medicinen för att få det bättre längre fram, säger han.

Trots att den svenska tillväxten har reviderats upp, räknar Svenskt Näringslivs ekonomer även med fallande arbetslöshet. Nedgången drivs av ett minskat antal korttidsarbetslösa, medan långtidsarbetslösheten bedöms fortsatt vara på en hög nivå.

Här lyfter han Tyskland som ett föredöme eftersom landet har en betydligt lägre arbetslöshet än Sverige vilket beror på att Tyskland har en flexiblare arbetsmarknad med ett utbyggt lärlingssystem med avlönade lärlingsprogram inom många sektorer.

Här kan Sverige ta efter med etableringsjobben som han anser är det "bästa förslaget som ligger på bordet".

– Man kan kalla det för ett lärlingsjobb, och då tror jag att många i utanförskap faktiskt är produktiva och kommer att gör bra jobb bara de får chansen. Min förhoppning är att de sedan kan gå till vanliga anställningar så att det blir ett steg in på arbetsmarknaden.

SvD Näringsliv: ”Måste ta den onda medicinen ibland”