DEBATTEN OM PRIVATA SJUKFÖRSÄKRINGAR

Ekonom: Därför rusar köerna utan privata sjukvårdsförsäkringar

Mårten Blix. Bild: Marcus Ericsson/TT

Att förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar, som just nu snabbutreds, skulle få allvarliga följder, varnar nationalekonomen Mårten Blix i en ny rapport. ”Alla förslag som försvårar privata sjukvårdsförsäkringar kommer att öka köerna och resursslöseriet”, säger han till TN.

Regeringen har tillsatt en snabb­utredning för att utreda ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade vården. I juni ska förslagen från utredningen redovisas. Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi, är oroad över att förslagen kan få allvarliga konsekvenser.

I en ny rapport har Mårten Blix undersökt de samhällsekonomiska effekterna av sjukvårdsförsäkringarna.

– Beroende på utformningen av förslagen kan konsekvenserna bli synnerligen allvarliga för arbetsmarknaden, varnar Mårten Blix.

I rapporten ”Privata sjukvårdsförsäkringar och arbetsmarknaden” konstaterar Mårten Blix att mellan 1999 och 2020 ökade antalet privata sjukvårdsförsäkringarna tiofaldigt. Men de privata sjukvårdsförsäkringarna utgör trots ökningen enbart en procent av totala utgifterna för sjukvården i Sverige.

– Privata sjukvårdsförsäkringar ökade framför allt av tre anledningar. Vi såg en kraftig ökning av sjukskrivningar under 90-talskrisen. Samtidigt blev arbetsgivare ålagda att betala sjuklön. Och de långa vårdköerna till specialistsjukvården gjorde att det tog lång tid att få rätt vård.

I rapporten framgår det att 2004 var ett år då arbetsfrånvaron var rekordstor i Sverige. När all arbets­frånvaro räknades ihop till årsbasis var ungefär var femte person i åldern 20–64 antingen arbetslös, sjuk, i arbets­marknads­politiska åtgärder eller förtids­pensionerad 2004.

Minskar företagens risker

Mårten Blix förklarar att sjukvårdsförsäkringarna minskar riskerna för företagen, inte minst konsekvenserna av frånvarande personal.

– De privata försäkringarna minskar den direkta risken för att kostnader för sjukfrånvaro gör så att de anställda kan komma tillbaka snabbare efter sjukfrånvaro.

Om utredningen föreslår ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar kommer det att vara direkt kontraproduktivt och kan innebära en försämring för Sveriges konkurrenskraft gentemot omvärlden, säger Mårten Blix.

– Då har man 700 000 personer som har försäkringen. Om alla de ska föras över till den offentliga vården får vi längre köer som en direkt effekt. Alla förslag som försvårar privata sjukvårdsförsäkringar kommer att öka köerna och resursslöseriet.

– Idag har vi ett samspel mellan det privata och det offentliga. Sätter man en vägg mellan blir det svårare att nyttja resurser effektivt och att få innovationer från det privata till det offentliga. Förslag som försvårar eller förbjuder den här typen av försäkringar kommer att höja kostnaderna för hela samhället och för företagen.

Mårten Blix: Privata sjukvårdsförsäkringar och arbetsmarknaden