KAMPEN MOT VÄLFÄRDSBROTTEN

Så vill regeringen stoppa arbetslivskriminaliteten

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson i ett pressmeddelande. Bild: Paul Wennerholm/TT

Genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet vill regeringen stoppa kriminalitet på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket får i uppdrag att påbörja inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet och minst två center ska vara på plats redan i sommar. Målet är att dessa ska vara ett nav för myndigheternas arbete.

– Fusk och brottslighet på arbetsmarknaden, så kallad arbetslivskriminalitet, göder den organiserade brottsligheten och ska bekämpas med samhällets fulla styrka. Genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet intensifierar regeringen arbetet med att trycka tillbaka kriminaliteten och städa upp på svensk arbetsmarknad, säger bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Regeringen tar krafttag mot arbetslivskriminalitet