AVTALSRÖRELSE

Wennemo: Svåraste läget på 25 år

Medlingsinstitutets gd Irene Wennemo Bild: Janerik Henriksson/TT

I höst inleds avtalsrörelsen. Och inte på hela tiden som Industriavtalet har funnits har läget varit svårare, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo till Sveriges Radio.

Läget i omvärlden bidrar starkt till att utsikterna inför avtalsrörelsen ser problematiska ut. Högre priser och den osäkra ekonomiska utvecklingen kan göra det extra svårt för parterna att komma överens, skriver Sveriges Radio.

Vad är det som gör det så svårt?

– Dels att inflationen ligger mycket högre än Riksbankens mål på 2 procent, dels att det råder en så stor osäkerhet om hur länge den kommer att hålla i sig innan den går ned på en rimlig nivå igen, säger Medlingsinstituets generaldirektör Irene Wennemo till SR.

Från fackförbunden Byggnads och Elektrikerna håll kommer krav på att höja lönerna för att priserna höjs, något som Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl inte instämmer i.

– Nej, det är inte så enkelt. När allt blir dyrare så blir just allt dyrare, det vill säga elräkningen för mig som privatperson och medarbetare blir dyr men elräkningen blir också dyr för företaget jag jobbar på. Det finns inte en enkel lösning med att höja lönerna, säger han.