KRIGET I UKRAINA

Svenska företagare vädjar: "Hjälp oss få hit våra ukrainska kollegor"

Bild: Pontus Lundahl/Markus Schreiber/AP/TT

Anställningskontrakten är klara, boenden likaså. Men efter krigets utbrott kan medarbetare inte ta sig till Sverige, larmar företag som är helt beroende av arbetskraftsinvandringen. ”Vi kommer att kämpa för att de ska komma hit. Nu måste vi hjälpa dem”, säger Joakim Gustafsson på Svensk skogsservice.

Kriget i Ukraina får konsekvenser för de företag i Sverige som brukar ta emot planterare och säsongspersonal till skogs- och lantbruket från Ukraina. Det menar Örjan Lenárd, förhandlingschef på Gröna Arbetsgivare.

– Anställningsavtal och boenden är ordnade för cirka tusen personer som nu inte ser ut att kunna komma hit, säger han.

Örjan Lenárd, förhandlingschef på Gröna Arbetsgivare. Bild: Juliana Falldin

I dagsläget är luftrummet över Ukraina stängt, tågtrafiken står stilla och alla män mellan 18 och 60 förbjudna att lämna landet. Det innebär att de skogsarbetare som har fått anställning i Sverige inte kommer att kunna komma hit för att påbörja sina säsongsanställningar, förklarar han.

– Just nu handlar det främst om trädplantor som ska planteras då säsongen börjar i mars. Om de inte kan planteras i rätt tid så är det mångmiljonbelopp som försvinner.

De gröna näringarna är beroende av utländsk arbetskraft, säger Örjan Lenárd.

– Det är brist på inhemsk arbetskraft och därför är man beroende av utländsk. Det handlar inte bara om arbetskraft från Ukraina, men nu är det runt 1 000 personer som inte kan påbörja sin säsongsanställning, vilket så klart är en utmaning för många företag.

”Ser mörkt ut”

Joakim Gustafsson, vd på Svensk skogsservice, är oroad över situationen. De som jobbar inom skogsvård har inte hunnit komma till Sverige än då säsongen inte dragit igång.

– Vi har 53 anställda som är kvar i Ukraina. Det ser mörkt ut just nu, men allt beror på hur länge situationen pågår.

Joakim Gustafsson, vd på Svensk skogsservice. Bild: Privat

Några av de anställda på Svensk skogsservice har flytt från Ukraina till Polen, berättar Joakim Gustafsson. Men det är oklart om de kan ta sig till Sverige.

– Vi ska försöka få dem till Sverige. Det blir klurigt om de tvingas söka asyl först och inte kan jobba.

Joakim Gustafsson har försökt få svar från Migrationsverket.

– Direkt när kriget bröt ut förlängdes väntetiderna hos Migrationsverket. Jag önskar att myndigheterna kunde ta ansvar så att vi kan få igång de här personerna i arbete. De som har flytt kan ha jobb första dagen de kommer hit. Politikerna måste bara ta sig i kragen nu för att lösa detta. Det är väl mycket bättre att de kommer hit och kan jobba från första dagen istället för att hamna i flyktingläger i Europa där de inte kan försörja sig?

Många av de som säsongsarbetar i svensk skogsnäring har gjort det i många år.

– Många har kommit hit varje säsong i 10-15 år. Alla i branschen skattar och betalar avgifter i Sverige när de jobbar här, inte i Ukraina. Nu måste vi hjälpa dem. Vi kommer att kämpa för att de ska komma hit.

Dialog med Migrationsverket

Joel Eriksson, pressansvarig på Gröna arbetsgivare, delar bilden av att läget för personer från Ukraina med arbetstillstånd i Sverige nu är otydligt.

– Våra medlemsföretag har återkommande säsongspersonal, framförallt i skogen och i lantbruket. Just nu finns en stor oro för deras säkerhet. Det är många som har arbetstillståndsärenden hos Migrationsverket, men det är mycket som är oklart just nu och man kan inte räkna med att personalen kan och vill komma hit. Vi har en dialog med myndigheten, men allt vi vet är att de inte verkställer utvisningar till Ukraina och att inga asylärenden hanteras just nu.

Joel Eriksson, pressansvarig på Gröna arbetsgivare. Bild: Erik Thor

Joel Eriksson berättar att många företag undrar hur de kan hjälpa sin säsongspersonal att komma till Sverige.

– Om personer med svenskt arbetstillstånd har flytt till Polen till exempel, då är frågan om de måste söka asyl i första land eller om de kan åka vidare till det land där de har arbetstillstånd. Men först och främst har företagens fokus legat på att få kontakt och säkerställa att alla under omständigheterna mår bra.

Förutspår ekonomiska förluster

Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv, förutspår ekonomiska förluster för företagen som drabbas.

Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry Photography

– Skogsnäringen är ett exempel på en bransch som har mycket svårt att hitta arbetskraft i Sverige och är därför beroende av arbetskraftsinvandring. Säsongsarbetare från Ukraina kan nu inte ta sig till sina väntande jobb på landsbygden, säger hon och fortsätter:

– Om inte utebliven säsongsarbetskraft kan ersättas riskerar företagen låg produktion, bristande kvalitet och ekonomiska förluster.

Även inom den svenska techbranschen finns många arbetstagare från Ukraina. Ana Andric, näringspolitisk expert på Tech Sverige, har försökt reda ut vad som gäller.

– 2021 beviljades 2 000 arbetstillstånd till personer från Ukraina, det är den tredje största gruppen sett till nationalitet i Sverige i totalt antal beviljade tillstånd. Just nu har 1 200 personer från Ukraina ett giltigt arbetstillstånd i Sverige, varav 200 finns inom ett it-yrke, berättar hon.

Ana Andric, näringspolitisk expert på Tech Sverige. Bild: Pressbild

Ana Andric menar att det finns en grupp som nu befinner sig i ett oklart läge.

– Personer vars arbetstillstånd har gått ut men som nu måste stanna i Sverige får inte arbeta medan de väntar på att deras ansökan ska prövas av Migrationsverket. Det handlar inte om en stor grupp människor men de befinner sig i en besvärlig situation. Handläggningstiderna kan vara upp till nio månader för att få beslut.

Ana Andric hoppas att det erbjuds en lösning åt personerna som befinner sig i den här situationen.

– Det går att söka asyl i Sverige och få tillstånd att jobba under processen. En annan lösning kan vara att snabba på handläggningen av förlängda arbetstillstånd för personer vars arbetstillstånd gått ut.

EU beslutar om massflyktsdirektivet

EU överväger nu för första gången att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Direktivet ger flyende från ett krigsdrabbat område tillfälligt uppehållstillstånd och rättigheter till bland annat arbete, sjukvård skolgång för barn i alla EU-länder.

Den 3 mars beslutar unionen om direktivet ska aktiveras.

Migrationsverkets svar

TN har kontakta Migrationsverket för en kommentar. Presskommunikatör Annica Dahlqvist svarar via e-post.

De pågående ärendena med arbetstillstånd för personer från Ukraina, fortsätter ni handlägga de ärendena?

”Handläggningen av arbetstillstånd för ukrainska medborgare fortsätter som vanligt. Beslutsstoppet gäller asylärenden.”

Ukrainska medborgare som redan är i Sverige och arbetar, ska de ansöka om förlängda arbetstillstånd eller asyl?

”Rätten att ansöka om asyl i Sverige finns för alla utländska medborgare men det är upp till varje enskild person hur hen vill göra.”

Kan man tänka sig snabbare handläggning för de som redan sökt om arbetstillstånd här från Ukraina?

”Vi har inte infört några förtursrutiner med anledning av situationen i Ukraina.”