DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Fribeloppet slopas igen så studenter kan jobba

Utbildningsminister Anna Ekström (S). Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Coronaviruset (TT)

Regeringen slopar fribeloppet för alla studenter med studiemedel denna vårtermin. Syftet är att fler studenter ska kunna gå in och jobba i exempelvis vården, erfar TT.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) håller klockan 13 i dag en digital pressträff "om åtgärder inom högskoleområdet kopplade till covid-19-pandemin."

Enligt uppgift till TT handlar det alltså om att slopa fribeloppet för studiemedelstagare vårterminen 2022. Detta görs mot bakgrund av den rekordhöga smittspridningen och syftet är att studenter ska kunna gå in och avlasta vården och annan samhällsviktig verksamhet utan att studiemedlet krymper.

Fribeloppet har varit slopat tidigare under pandemin, men tanken var att det skulle återinföras från och med denna vårtermin. Nu ändras alltså det beslutet.

Oro inför tentor

På pressträffen medverkar även Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Både ministern och UKÄ-chefen kommer sannolikt också att bemöta den oro som väckts inför tentamensperioden.

Enligt de allmänna råd och rekommendationer som infördes den 23 december ska alla som kan arbeta hemifrån, men undervisning på universitet och högskolor bör i största möjliga mån bedrivas på plats men med lämpliga smittskyddsåtgärder.

Välkomnades

Ett besked som när det kom välkomnades av Anna Ekström.

– Jag har från dag ett i den här pandemin kämpat för att undervisningen ska ske på plats i så stor utsträckning som möjligt, sade hon då till TT.

Men när tentamensperioden börjar har oroliga röster höjts för att många studenter samlas för att skriva på samma plats.

Lärosätena har däremot gjort bedömningen att tentamen- och examinationstillfällena ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt, även om de sker på plats.