DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Etableringsjobb – nödvändiga för självförsörjningen

Bild: Anders Andersson/TT

”25 procent av landets arbetsföra befolkning är inte självförsörjande. Vi måste få ner den siffran”, säger Sven-Olof Gudmundsson, vice ordförande för Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs kommunenkät visar att somliga kommuner med låg rankning har nästintill en fientlig inställning mot företagare. Enligt Sven-Olof Gudmundsson är det viktigt att kommuner bedriver en serviceinriktad myndighetsutövning.

– Företagen söker arbetskraft och då behöver många kommuners företagsklimat förbättras för att skapa nya arbetstillfällen.

Även lanseringen av etableringsjobb är avgörande för att öka Sveriges självförsörjningsgrad, menar Sven-Olof Gudmundsson. Etableringsjobben, som förhandlades fram av Svenskt Näringsliv, LO och Unionen, verkställs nästa vår och ger långtidsarbetslösa och nyanlända en större chans till anställning.

– Att få in 20 procent av den gruppen på arbetsmarknaden skulle spara 24 miljarder kronor för samhället. Noterbart är att det i modellen ges utrymme för utbildning, till exempel i svenska en dag i veckan, säger han.

Svenskt Näringsliv: Stärk det lokala företagsklimatet