DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Ny rapport: Mångfaldsarbetet har en bit kvar att gå

Bild: Mostphotos

Sveriges arbete med ökad mångfald har kommit långt i både näringslivet och det offentliga. Men än är vi inte i mål, skriver Innovationsföretagen i en ny rapport.

Premissen för ett innovativt samhälle är inkludering av flera perspektiv. Innovationsföretagens färska rapport ”Innovation för mångfald” redovisar brister på mångfald i både stadsplanering och samhällsinvesteringar. Utöver att visa hur konkurrenskraften stärks av att inkludera flera gruppers synvinklar, är Innovationsföretagens förhoppning att presentera nya lösningar.

– Vi behöver få in fler perspektiv och insikter redan i design- och planeringsfasen. I rapporten lyfter vi därför bland annat arbetet med ett nyutvecklat system för jämlikhetscertifiering för stadsplaneringsprocesser och byggprojekt. Vi presenterar även ett projekt om social hållbarhet och hur sociala obligationer kan möjliggöra rätt investeringar i områden som behöver det som mest, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen, i en kommentar.

Innovationsföretagen: Mångfald är en förutsättning för innovationskraft – ny rapport visar vägen framåt