EU:S FRAMTID

Domare: EU behöver kunna trumfa nationella lagar

Att EU trumfar nationella lagar är en grundförutsättning för att samarbetet ska fungera, säger den svenske EU-domaren Nils Wahl till Dagens Nyheter.

EU-samarbetet bygger på principen om EU-rättens företräde, menar Nils Wahl och fortsätter förklara för tidningen att principen dock inte är inskriven i själva EU-fördragen, utan bygger på rättspraxis.

Det händer dock att EU-ländernas författningsdomstolar, som den till exempel den tyska, franska och danska, ifrågasätter om EU verkligen har befogenhet att fatta beslut inom vissa områden, skriver DN.

– Det är en form av pågående dialog mellan domstolarna. I någon bemärkelse pratar man med varandra genom sina domar, säger Nils Wahl till tidningen.

Wahl menar dock att det är en ”fundamental skillnad mellan en sådan dialog och den dom som kom från den polska författningsdomstolen för två veckor sedan” men vill inte utveckla närmare vad det handlar om då frågan är politiskt känslig, skriver tidningen.