EU:S FRAMTID

EU:s mål: Bli bäst i världen på halvledare

Bild: Yves Herman

EU (TT:s korrespondent)

EU ska bli världsledande på halvledare, bekämpa skattemässig orättvisa och skapa ett nytt arbetsutbyte för ungdomar.

Allt utlovas av EU-basen Ursula von der Leyen i ännu ett linjetal om framtidens EU.

Kommissionsordförandens tal om läget i unionen är som en terminsstart för hela EU-skolan – extra mycket i år, med tanke på den coronapandemi som hållit hela världen i sitt grepp under det senaste året.

– Många känner nog att deras liv har varit pausade. Det här har varit en tid när vi alla har fått tänka till, förklarar von der Leyen i sina inledande ord inför EU-parlamentet i Strasbourg.

– Vi har klarat det här tillsammans som ett Europa och det ska vi vara stolta över. Men coronapandemin är inte över. Även nästa år kommer att bli en prövning för oss, varnar von der Leyen.

Stolta ord

Talet följs nyfiket av såväl ledamöterna på plats som av en hel rad ministrar, tjänstemän och analytiker runt om på kontinenten.

Det årliga talet brukar innehålla detaljer om färdiga förslag, som kommissionen är på väg att lägga fram, men också mer långsiktiga tankar om idéer som kanske aldrig blir verklighet.

I vanlig ordning innehåller det också stolta ord över vad EU klarat av under det senaste året.

– När jag stod här för tolv månader sedan visste jag inte när och om vi skulle få ett vaccin (mot covid-19). Ändå är vi nu en av de världsledande på området. 70 procent av européerna är vaccinerade och vi har delat med oss av 700 miljoner doser till resten av världen, till över 130 länder. Vi gjorde det på rätt sätt, stoltserar von der Leyen.

Till nästa år utlovas nu bland annat ytterligare 200 miljoner doser till resten av världen.

– Vi får inte låta det här bli de ovaccinerades pandemi.

Halvledare

Inför framtiden manar kommissionsordföranden till fortsatt arbete med det digitala.

Bland annat utlovar hon en europeisk kraftsamling för utveckling och tillverkning av halvledare, något som det i dag råder stor brist på inom EU som en effekt av logistikproblem under pandemin.

– Många säger att "det här kommer inte att gå". Men låt oss vara modiga. Låt oss bli världsledande igen, säger von der Leyen.

Andra löften är fler insatser för att bekämpa skattefusk samt ett helt nytt system – döpt till Alma – som ska bli som en arbetsversion av studentutbytet Erasmus.

– Alma kommer att ge unga en chans att jobba tillfälligt i andra medlemsländer. Vi ska göra 2022 till ett europeiskt ungdomsår, talar Ursula von der Leyen i Strasbourg.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

Tyska Ursula von der Leyen godkändes som EU-kommissionens ordförande efter Jean-Claude Juncker den 16 juli 2019 och tillträdde formellt den 1 december samma år.

Hon föddes i Bryssel 1958 där pappa Ernst Albrecht (1930–2014) hade tunga uppdrag inom den dåvarande EU-kommissionen på 1950- och 60-talen, innan han blev regional regeringschef i Niedersachsen 1976–90. Liksom fadern har von der Leyen länge varit aktiv inom kristdemokratiska CDU. Hon blev familjeminister 2005, arbetsmarknadsminister 2009 och försvarsminister från 2013 under förbundskansler Angela Merkel.

Sedan 1986 är hon gift med medicinprofessorn Heiko von der Leyen. Paret har sju barn, födda mellan 1987 och 1999.

Fakta

EU-kommissionens ordförande håller årligen ett tal om "läget i unionen" för att presentera de viktigaste nya förslagen som väntar under kommande år. Långt ifrån allt har genomförts – även om mycket är på väg. Här är lite av det som förts fram under de senaste åren:

2020: Ny asyl- och migrationspakt (under förhandling), skärpt målsättning om att minska utsläppen till 2030 (klart), minimilön för alla (under förhandling).

2018: Stärkt gemensam gräns- och kustbevakning (delvis klart), slopat årligt byte mellan normal- och sommartid (på väg, men oklart när), övergång till majoritetsbeslut i utrikesfrågor (under diskussion).

2017: Skapande av en eurofinansminister (ej genomfört), stärkt förhandsgranskning av ickeeuropeiska investeringar (delvis klart), en ny myndighet för arbetsmarknadsfrågor (klart).

2016: Ökat försvarssamarbete (delvis genomfört), förändrade upphovsrättsregler på webben (klart), en europeisk solidaritetskår för ungdomar (klart).

Fotnot: 2019 hölls inget läget i unionen-tal, i väntan på den då nya EU-kommissionens tillträde.