FRIHANDELNS FRAMTID

Svenska företag oroar sig för europeisk protektionism

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Svenska företag ser med oro på EU-kommissionens nya handelspolitiska skyddsinstrument efter sommaren, skriver Politico.

Enligt Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, kan handelspolitiska skyddsinstrument vara bra, men bara när det är nödvändigt.

– Det bästa sättet att skydda Europa är att stärka den europeiska ekonomin och konkurrenskraften. Ju starkare vi är, desto mindre skydd behöver vi, säger hon till tidningen.

Handelspolitiska skyddsinstrument riskerar däremot att slå väldigt fel. Om EU till exempel skulle införa nya importtullar skulle det ha en direkt påverkan på den europeiska industrin som är i behov av insatsvaror i sin tillverkning.

Framöver hoppas Anna Stellinger att en ny amerikansk EU-ambassadör i Genève, nya öppningar i regelsamarbetet mellan EU och USA och ett annorlunda tonläge mellan Bryssel och Washington kan förbättra de transatlantiska relationerna och minska risken för onödiga konflikter.

Andra viktiga spaningar som rör EU:s handelspolitik framöver är hur handelsrelationen mellan Storbritannien och EU utvecklas efter brexit och att avtalet, nu när det väl är på plats, både utvecklas och används.

Kommande val i Tyskland och Frankrike är också viktiga hållpunkter. Även om EU är mycket mer än ett tysk-franskt samarbete, behövs stabila regeringar i EU:s tyngsta länder.

Men Anna Stellinger påpekar också att det svenska ordförandeskapet i EU närmar sig med stormsteg och att en ny regering efter valet kommer att behöva hålla i ordförandeklubban från 1 januari 2023.

Politico Trade: Svenskt näringsliv oroar sig för protektionism inom EU