DEN SVENSKA INDUSTRIN

Bilras i Tyskland − extra tungt för elbilar

Bild: David Zalubowski

Nyregistreringen av personbilar i Tyskland såg en minskning med 6,2 procent i mars. Tappet för elbilarna var 28,9 procent visar siffror från Börskollen.

I mars registrerades totalt 263 844 nya personbilar i Tyskland vilket är en minskning med 6,2 procent jämfört med samma period föregående år. Porsche och Mitsubishi var två märken som gick mot strömmen.

För elbilarna ser det ännu värre ut, där minskningen blev 28,9 procent, vilket innebär att marknadsandelen sjönk till 11,9 procent. Det skriver Börskollen.

För kommersiella fordon blev minskningen 4,7 procent.

Även de genomsnittliga CO2-utsläppen ökade enligt Börskollen med 3,1 procent under mars. Detta trots nedgång i registrering av bilar med bensinmotorer och hybrider.

Utvecklingen i Tyskland påverkar också Sverige då landet tillsammans med Norge är Sveriges största handelspartner. Sveriges export motsvarade, enligt SCB, 3 140 miljarder kronor 2022 och 74 procent gick till Europa varav 203 miljarder till Tyskland. Dessutom finns flera indirekta handelsströmmar.