CYBERATTACKERNA

Det geopolitiska läget påverkar cyberhotet – ”Många och sofistikerade”

Det oroliga världsläget kan medföra fler cyberattacker, enligt en ny rapport. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Det instabila geopolitiska läget har haft en ”kraftfull prägel” på cyberhoten, konstaterar cybersäkerhetsföretaget Cisco Talos i en ny rapport. Rapportförfattarna kopplar ihop mängden cyberattacker med situationerna i Ukraina och Mellanöstern.

När Cisco Talos sammanfattar 2023 pekas Kina ut som ett aktivt land när det kommer till att utföra cyberhot. Bland annat USA ska ha varit föremål för cyberattacker från Kina-anknutna grupper under det gångna året, och företaget spår att landets politiska närvaro i Mellanöstern kommer att leda till utökad hotaktivitet i området.

– De cyberattacker som kan kopplas till grupper som arbetar för eller stöds av Kina är både många och sofistikerade. En allmän slutsats som dras i rapporten är att dessa grupper arbetar väldigt långsiktigt, och aktivt anpassar sitt beteende för att undvika upptäckt, heter det i en kommentar.

Däremot uppges de ryska cyberhoten ha varit färre och på en mindre sofistikerad nivå än förväntat under 2023.

Cisco Talos: Year in Review 2023