EU:S FRAMTID

Varningen: För få svenskar i EU – inflytandet kan minska

Annika Wäppling Korzinek, EU-kommissionens chef i Sverige Bild: EU-kommissionen

Andelen svenskar som arbetar inom EU i Bryssel minskar i takt med att flera går i pension. Samtidigt går rekryteringen av nya förmågor trögt. Nu varnar EU-kommissionens chef i Sverige, Annika Wäppling Korzinek, för att Sveriges inflytande i EU kan minska, rapporterar Ekot.

Att nyrekryteringen av svenskar till EU:s institutioner går trögt beror bland annat på att Sverige har en stark arbetsmarknad där det är lätt för nyutexaminerade att få välbetalda jobb.

– Någonstans så ska ju institutionernas sammansättning också representera medlemsstaterna, säger Annika Wäppling Korzinek, till Ekot.

– Det är för att vi tar med oss vår kulturella bakgrund, våra värderingar och vår politiska nätverk, då är det viktigt att det alla 27 medlemsländer representeras.

SR: För få svenskar i EU – minskar inflytandet