RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Fed höjer räntan – men funderade på att avstå

Centralbanken Federal Reserve med ordförande Jerome Powell. Bild: Alex Brandon/AP/TT

USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) höjer styrräntan med 0,25 procentenheter. Det motsvarar förväntningarna – men enligt Fed-chefen Jerome Powell var banken nära att pausa räntehöjningarna på grund av bankkrisen.

– Vi har övervägt det under de senaste dagarna, säger Powell på en presskonferens.

Onsdagens höjning med 0,25 procentenheter tar räntan till intervallet 4,75–5,00 procent. Det är Feds nionde höjning sedan mars i fjol.

– Processen för att få ned inflationen tillbaka till 2 procent har en lång och troligtvis ojämn väg kvar, säger Powell.

Oroande bankkollaps

Veckan inför räntebeskedet har präglats av den osäkerhet som följt på först den amerikanska nischbanken Silicon Valley Banks kollaps, och sedan orosvågen kring krisbanken Credit Suisse.

Fed skriver i ett uttalande att bankens penningpolitiska kommitté inför eventuella ytterligare framtida höjningar noga kommer att följa "inkommande information och utvärdera följderna för penningpolitiken".

"Kommittén räknar med att det kan krävas ytterligare någon skärpning av politiken för att uppnå en tillräckligt restriktiv penningpolitik för att över tid återställa inflationen till 2 procent."

Mjukare ton

Formuleringen är ändrad till en mjukare ton jämfört med tidigare räntebesked, då Fed talat om "fortsatta höjningar", rapporterar CNBC.

"Det amerikanska banksystemet är livs- och motståndskraftigt", skriver centralbanken och betonar samtidigt att beskedet kommer i en finansiellt orolig tid som kommer att fortsätta tynga hushåll och företag.

"Omfattningen av effekterna är osäker. Kommittén är fortsatt mycket uppmärksam på inflationsrisker."

Hårdare kreditvillkor för hushållen och sämre anställningsförmåga hos företagen är effekter som Fed lyfter fram.

Börsen på Wall Street i New York reagerade först positivt på räntebeskedet, men sedan föll de tre ledande indexen för att stänga på mellan 1,6 och 1,7 procent back.

Tufft beslut

Onsdagens räntebesked har beskrivits som Federal Reserves tuffaste beslut under de senaste åren. Centralbanken har i den ena vågskålen haft ännu en räntehöjning och att försöka fortsätta få ned inflationstrycket i USA.

I den andra skålen har Fed haft att ta ställning till den senaste tidens globala bankkris och vilken påverkan ännu en räntehöjning kan få för den finansiella stabiliteten.

Inflationen i USA har tappat fart (6,0 procent i februari) men är fortfarande över centralbankens mål på 2 procent.

Joakim Magnå/TT