WHO utlyser globalt nödläge om apkoppor

WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus. Arkivbild. Bild: Salvatore Di Nolfi/AP/TT

Apkoppor (TT)

Världshälsoorganisationen WHO klassar smittspridningen av apkoppor som internationellt hälsonödläge, vilket är organisationens allvarligaste varning.

Professor Johan von Schreeb säger att sjukdomen i sig inte är så allvarlig, men att spridningen måste uppmärksammas.

Beslutet från WHO kommer sedan smittspridningen bekräftats i över 70 länder, vilket gör att läget är "extraordinärt" enligt organisationen.

WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus meddelade beslutet vid ett extrainkallat möte. Beslutet kommer sedan organisationens experter samlats för att bedöma om utbrottet ska klassas som en global hälsokris.

Enligt den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC är har över 16 000 fall av apkoppor rapporterats från 75 länder.

Ytterligare sex länder

När expertmötet inleddes på torsdagen sade WHO-chefen att det är oroande att ytterligare sex länder har rapporterat sina första fall den senaste veckan.

– Själva sjukdomen är inte så allvarlig, men att den sprids på det sättet är anmärkningsvärt. Det är därför WHO agerar kraftfullt och skapar global uppmärksamhet, säger Johan von Schreeb som är professor i global katastrofmedicin på Karolinska institutet.

Fram till maj i år hade apkoppor såvitt känt aldrig orsakat stora utbrott utanför delar av centrala och västra Afrika, där sjukdomen har funnits i årtionden. Men sedan dess har allt fler fall rapporterats.

– Genom tydlig information kan man minska smittspridningen, men knappast förhindra att apkoppor sprids. Så som det ser ut just nu drabbar det vissa riskgrupper, men i stort sett alla som insjuknat blir friska efter någon vecka och det finns ett vaccin, säger von Schreeb.

77 fall i Sverige

Av de rapporterade fallen utgörs 98 procent av män som har sex med män, enligt Rosamund Lewis, som leder WHO:s arbete med att bekämpa apkoppor. De flesta fall rapporteras i större städer. WHO markerar samtidigt att det är viktigt att utsatta riskgrupper inte stigmatiseras.

Till och med den 21 juli i år hade 77 fall av smittan konstaterats i Sverige, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten (FHM).

Vid tidigare utbrott i Afrika har allvarlig sjukdom och enstaka dödsfall rapporterats, främst hos personer med nedsatt immunförsvar, barn och gravida, enligt FHM.

I det aktuella utbrottet i länder där apkoppor normalt inte förekommer har ingen av personerna avlidit, och de flesta har haft en lindrig sjukdom med främst smärta från blåsorna dominerat sjukdomsbilden.

FHM: Finns vaccin

FHM:s tillförordnade generaldirektör Lisa Brouwers säger till TT att myndigheten ständigt följer det epidemiologiska läget, i Sverige och utomlands. Enligt henne innebär den nya klassificeringen i nuläget inga praktiska skillnader för svensk vård.

– Nej ingenting har förändrats, vi är ju redan igång med diagnostik vid symptom. Det som rekommenderas från WHO är att man ska ha lättillgänglig diagnostik för personer som har symptom, säger Lisa Brouwers.

Enligt FHM finns för närvarande en pågående smittspridning i Sverige, och den svenska vården har på senare tid byggt ut sin analyskapacitet.

– Kliniska bedömningar kan göras på flera håll, men tidigare har man behövt skicka in prover till Folkhälsomyndigheten i Solna. Nu har man satt upp diagnostik i både Uppsala, Västra Götaland, Kronoberg och Blekinge. Och det är på gång i flera andra regioner, säger Lisa Brouwers.

Enligt FHM är antalet fall i Sverige begränsat i förhållande till andra delar av Europa. I veckan mottog Sverige dessutom 2 700 doser vaccin via EU.

Grim Berglund/TT

Marcus Lindström/TT

Fakta

Apkoppor (engelska monkeypox) är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Det upptäcktes hos apor och fick därför namnet apkoppor, men det är sannolikt olika gnagare i central- och västafrikanska regnskogar som är reservoar för viruset.

Under våren och sommaren 2022 har ovanligt många fall av apkoppor konstaterats i flera länder. Överföring av virus verkar framförallt ha skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män.

Apkoppor ger ofta upphov till utslag, sår och blåsor. Symtomen är ofta milda men kan bli allvarliga hos personer i riskgrupper. I äldre studier som genomförts i Afrika har även en viss dödlighet rapporterats.

Det finns läkemedel som verkar ha viss effekt mot infektionen och som kan användas vid allvarlig sjukdom.

Alla fall av infektion med apkoppor ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Källa: Folkhälsomyndigheten