DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Snart över 8 miljarder människor – Indien går om Kina

Indien väntas gå om Kina som världens mest folkrika land 2023. Arkivbild. Bild: Rajesh Kumar Singh/AP/TT

Världen (TT-AFP)

Världens befolkning väntas nå åtta miljarder den 15 november i år, enligt en rapport från FN. Indien förutspås gå om Kina som världens mest folkrika land 2023.

– Detta är ett tillfälle att fira vår mångfald, värdesätta vår gemensamma mänsklighet och förundras över framsteg när det gäller hälsa, vilka har ökat livslängden och dramatiskt minskat mödra- och barndödligheten, säger FN:s generalsekreterare António Guterres.

Befolkningstillväxten är trots ökningen den långsammaste sedan 1950, enligt rapporten från FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor.

2030 väntas det finnas 8,5 miljarder människor på jorden, 2050 väntas det vara 9,7 miljarder och på 2080-talet cirka 10,4 miljarder, enligt rapporten.

Mer än hälften av ökningen som förväntas de närmaste årtiondena kommer främst att koncentreras till åtta länder, enligt rapporten. De länder som nämns är Kongo-Kinshasa, Egypten, Etiopien, Indien, Nigeria, Pakistan, Filippinerna och Tanzania.