CORONARESTRIKTIONERNA

Svenska företag vittnar om hårt pandemibakslag för Kina

Volontärer bär livsmedelsleveranser till en nedstängd stadsdel i 25-miljonersstaden Shanghai i slutet av mars. Arkivbild Bild: Wang Yanting Nya Kina/AP/TT

Ekonomi (TT)

Kina drabbas oväntat hårt av nolltoleransen mot covid-19 och nedstängningar. Svenska bolag i landet vittnar om hur problemet drabbar försäljning, leveranser och produktion.

"Många bolag påverkas av pandemihanteringen, och det kan vara svårt att finna lösningar på kort sikt", skriver Joakim Abeleen, Kinachef på Business Sweden.

Kinas industriproduktion föll 2,9 procent i april, enligt färsk statistik. Konsumtionen rasade samtidigt med 11,1 procent, medan arbetslösheten steg till 6,1 procent.

"Statistiken för april visar tydligt följderna av covid-19-nedstängningarna i Shanghai och andra delar av landet", skriver Bloomberg Economics i en kommentar.

Utrymmet för kinesiska stimulanser begränsas av en hård press på landets valuta och ett redan problematiskt utflöde av kapital från landet.

Volvo Cars drabbas hårt

Volvo Cars tillhör de multinationella svenska bolag som drabbas hårt av utvecklingen.

– Det är klart att det påverkar, säger Magnus Holst, presschef på Volvo Cars.

– Nedstängningarna är ju en del av den problematik som skapar produktionsproblem för oss och den komponentbrist som ligger till grund för de produktionsavbrott vi har haft, fortsätter han.

Det senaste produktionsstoppet för biltillverkaren som hade direkt koppling till komponentbrist och leverantörsproblem i Kina var elva bortplockade skift på Torslandafabriken under tisdag–torsdag förra veckan.

"Vi har under det gångna året sett påverkan från ett flertal faktorer, såsom strömransonering, transportutmaningar och nu nedstängningar till följd av pandemihanteringen. Ingen kan förutspå vad som sker härnäst, men det är viktigt att ta höjd för osäkerhetsfaktorn när vi gör affärer globalt", skriver Joakim Abeleen, Kinachef på Business Sweden, i ett mejl till TT.

50 H&M-butiker stängda

Klädkedjan H&M hade i början av maj 50 av sina 445 butiker i Kina stängda på grund av covid-19.

"Hela branschen påverkas av nedstängningarna på grund av covid-19 i Kina, så även vi, men situationen ändras vecka för vecka", skriver Ulrika Isaksson, presstalesperson på H&M, i ett mejl till TT.

Men hon tonar ned de konkreta effekterna.

"Vi är dock vana att hantera utmaningar i en global ekonomi och tack vare våra nära relationer med våra samarbetspartners har vi kunnat hantera störningarna så att kunderna i dagsläget inte är nämnvärt påverkade", tillägger hon.

Jobba hemifrån

Telekomtillverkaren Ericsson är inne på samma spår.

"När det gäller efterfrågan på marknaden har vår verksamhet i Kina inte påverkats av pandemin", skriver Eva Andersson på Ericssons pressavdelning i ett mejl till TT.

En del av Ericssons personal i Kina har till följd av bestämmelser börjat jobba hemifrån, enligt Eva Andersson. Men efterfrågan i Kina har inte påverkats av pandemin, uppger hon.

Samtidigt vidtas åtgärder över hela leveranskedjan – från produktion till logistik – i samarbete med leverantörer och kunder för att möta kundernas efterfrågan.

"Detta har gjort det möjligt för oss att säkra global leveransflexibilitet och motståndskraft mot pandemin, inklusive de senaste nedstängningarna i Kina, med begränsad påverkan på våra kunder", skriver Andersson.

Business Sweden och Svenska handelskammaren i Kina presenterade nyligen en rapport om situationen, där det framgår att en majoritet av de svenska företagen i Kina påverkats negativt eller mycket negativt av de senaste utbrotten av covid-19 i landet. Det slår även mot viljan att investera, rekryteringsmöjligheter och Kinas långsiktiga attraktionskraft.

"Ingen kan förutspå vad som sker härnäst, men det är viktigt att ta höjd för osäkerhetsfaktorn när vi gör affärer globalt", skriver Joakim Abeleen om hur svenska företag har det i landet.

Joakim Goksör/TT

Det blåser hård ekonomisk motvind för Kina inför det att president Xi Jinping väntas nomineras till en tredje mandatperiod som landets president i höst. Arkivbild Bild: Sam McNeil AP/TT
En man testats för covid-19 i Pudongdistriktet i östra Shanghai i slutet av mars. Arkivbild Bild: He Zhongming Nya Kina/AP/TT

Fakta

Kinas ekonomi började bromsa in hårt redan i slutet av 2021. Tillväxten föll till 4 procent för fjärde kvartalet.

Det officiella tillväxtmålet är 5,5 procent i år, men vägen upp dit ser just nu lång och svår ut. Kinas nationella statistikbyrå har beräknat tillväxten under första kvartalet i år till 4,8 procent.

Bloomberg Economics räknar just nu med en BNP-nedgång i årstakt på 0,7 procent i april, vilket skulle vara Kinas första månatliga BNP-fall sedan pandemin slog till i februari 2020.

"Till följd av spridningen av covid och hårda åtgärder för att begränsa virusspridningen räknar vi med att Kinas tillväxt minskar till bara 2 procent i år", skriver Bofit, Finlands centralbanks institut för tillväxtstudier, i en färsk prognosuppdatering.

Centralbanken i Peking meddelade i helgen att räntan för förstagångsköpare på bostadsmarknaden sänks. Åtgärden följer på en tvärnit för kreditgivningen på bostadsmarknaden i april.

Samtidigt kom besked om att Shanghai stegvis ska öppnas upp igen efter sex veckors nedstängning.

Stimulansutrymmet begränsas av årets oväntat snabba och stora åtstramningar i USA, som redan har lyft utflödet av kapital från Kina till rekordnivåer i mars. Sedan slutet av mars har Kinas yuan tappat nästan 7 procent mot dollarn.

Källor: Bloomberg Economics, Bofit

Fakta

Många bolag påverkas negativt av Kinas pandemihantering och det kan vara svårt att hitta lösningar på kort sikt, enligt en rapport från Business Sweden och Svenska handelskammaren i Kina.

Enligt undersökningen som ligger till grund för rapporten, genomförd i slutet av april, har en majoritet av de svenska företagen i Kina påverkats negativt eller mycket negativt av de senaste utbrotten av covid-19 i landet. Det rör allt från minskad försäljning, problem med produktion samt leverantörskedjor som krånglar.

Omkring två tredjedelar av företagen uppgav dessutom att deras planerade investeringar i Kina har påverkats negativt. Ungefär lika stor andel upplevde negativ påverkan vad gäller möjligheten att rekrytera och behålla utländsk personal i Kina.

Drygt två tredjedelar, 68 procent, sade att deras syn på den kinesiska marknaden som attraktiv har påverkats negativt av covid-19-utbrotten och nedstängningarna. Nästan vart femte bolag, 19 procent, uppgav att marknaden nu ses som "signifikant mindre attraktiv".

Många av företagen uppgav dessutom att de till följd av problemen i Kina har ökat sina säkerhetslager, hittat nya transportlösningar och breddat basen av leverantörer.

Källa: Business Sweden "Covid-19 Flash Survey: Swedish companies struggle as China battles recent omicron outbreaks"