KRIGET I UKRAINA

Försämrad turismprognos i Europa

Bild: Erik Johansen/TT

Ekonomi (TT)

Kriget i Ukraina gör att utsikterna för turismen i Europa även nästa år ser sämre ut än väntat, enligt en färsk prognos.

Högre bränslekostnader, ökad oro och färre turister slår mot sektorn.

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina och de sanktioner som riktats mot Ryssland till följd av dem, innebär rejält grus i det europeiska turismmaskineriet.

Economist Intelligence (EIU) drar ner prognosen för nästa år och tror inte längre att det blir året då resandet i Europa återigen når förpandeminivåer. Och även den här sommaren ser dyster ut.

Fyra orsaker

Analysbolaget, ett systerbolag till tidningen The Economist, ser fyra orsaker till hur kriget slår mot turismen. Det första är tappet av ryska och ukrainska turister, det andra är begränsningar i flygtrafiken och användande av luftrum, det tredje är högre mat- och bränslekostnader och det fjärde är ett lägre förtroende hos turisterna, i kombination med lägre disponibla inkomster.

När det gäller höga bränslekostnader är det framför allt flygbränslet, som stigit 80 procent på ett år, som slår mot resandet. Bränsle står för 20–30 procent av flygbolagens kostnader och i kombination med högre försäkringspremier slår det hårt mot de redan av pandemin hårt pressade bolagen.

Undviker Sverige

2019 stod ryska och ukrainska resenärer för fem procent av det globala resandet och spenderade tillsammans omkring 50 miljarder dollar. Länder som Turkiet, Polen, Italien lär drabbas hårt av ett minskat inflöde. Vissa mindre turistdestinationer som Cypern, Montenegro och Lettland var före pandemin än mer beroende av ryska turister, som enligt EIU stod för 20, 29 respektive 36 procent av alla utländska besökare.

Det finns också tecken på att turister till följd av kriget drar sig från att flyga till länder som geografiskt ligger nära Ryssland, som östeuropeiska länder, Sverige och Finland, enligt EIU.

"Även om kriget i Ukraina främst är en humanitär katastrof, så har det minskat förhoppningarna för ett turismåterhämtande i Europa den här sommaren", skriver EIU.

Gustav Sjöholm/TT