KRIGET I UKRAINA

EU vill skala upp matproduktion

Åkermark som ligger i träda föreslås tas i bruk för att skala upp EU:s matproduktion. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Jordbruk (TT)

EU:s jordbruksministrar föreslår att unionens matproduktion ökas. Syftet är att täcka underskott och trygga tillgången till mat i det krigsdrabbade Ukraina.

– Den första mötespunkten var förstås europeisk solidaritet med Ukrainas folk med anledning av tragedin som pågår på ukrainsk mark, säger Frankrikes jordbruksminister Julien Denormandie vid en pressträff efter en konferens med jordbruksministrarna från de 27 medlemsländerna.

Ministrarna enades bland annat om att EU ska verka för att trygga den ukrainska befolkningens tillgång till mat under kommande månader. Detta genom stöd till den inhemska ukrainska matproduktionen och ökad matproduktion i EU:s medlemsländer.

– Kriget leder naturligtvis till konsekvenser för matsäkerheten i Europa, men även i andra delar av världen. Framförallt länder som har nära handelsutbyten med Ukraina och Ryssland vad gäller olika typer av grödor.

Tre åtgärder

Enligt Denormandie är målet att matproduktionen inom EU ska vara tillräcklig för att förse både Europa och andra delar av världen med mat.

För att uppnå detta vill jordbruksministrarna mobilisera expertgrupper inom olika jordbrukssektorer och implementera särskilda marknadsåtgärder. Exakt hur dessa åtgärder ska se ut framgick dock inte.

En tredje åtgärd är enligt den franske ministern att omedelbart maximera produktionen på unionens jordbruksmark. Ett förslag är att aktivera jordbruksmark som ligger i träda.

Mer proteingrödor

– Vi kan inte plantera vad som helst när som helst, men vissa saker kan vi odla nu. Exempelvis proteingrödor kan vara av stort intresse, särskilt som djurfoder.

Jordbruksministrarna sammanträder nästa gång på måndagen. Då väntas EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski lägga fram de tre åtgärdsförslagen för beslut.

TT söker landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) för en kommentar.