KRIGET I UKRAINA

Andersson utlovar ”kraftfulla reaktioner” mot Ryssland

Statsminister Magdalena Andersson (S). Bild från i förra veckan. Bild: Johan Nilsson/TT

Ukraina (TT)

Statsminister Magdalena Andersson (S) säger vid en pressträff att Sverige kraftfullt fördömer Rysslands upptrappade aggressioner mot det självständiga grannlandet Ukraina.

– Sverige fördömer kraftfullt Rysslands agerande, säger statsminister Magdalena Andersson (S) under den pressträff som hon kallat till efter beskedet om att Ryssland skickar trupp till utbrytarregionerna i östra Ukraina.

Hon säger också att hon haft kontakt med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och att EU kommer att besvara Rysslands agerande.

– Rysslands agerande kommer att möta kraftfulla reaktioner från EU och internationella samfundet, säger statsministern.

Andersson framhåller också att EU står enigt i sitt fördömande av Ryssland och att beslut om hur man går vidare kommer under dagen.

– Enigheten kvarstår bland de 27 medlemsländer och vi kommer under dagen kunna fatta ett beslut om sanktioner, dessa sanktioner kommer att vara kostsamma för Ryssland.Sverige fördömer kraftfullt Rysslands agerande, säger Magdalena Andersson under den pressträff som hon kallat till efter beskedet om att Ryssland skickar trupp till utbrytarregionerna i östra Ukraina.

Hon säger också att hon haft kontakt med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och att EU kommer att besvara Rysslands agerande.

Rysslands agerande kommer att möta kraftfulla reaktioner från EU och internationella samfundet, säger statsministern.

EU enat

Andersson framhåller att EU står enigt i sitt fördömande av Ryssland och att beslut om hur man går vidare kommer under dagen.

Enigheten kvarstår bland de 27 medlemsländerna och vi kommer under dagen kunna fatta ett beslut om sanktioner, dessa sanktioner kommer att vara kostsamma för Ryssland.

Under pressträffen fick Magdalena Andersson en fråga om hur Rysslands agerande ska benämnas.

TT: Du talar om vad Ryssland har gjort, att det är en aggression och en kränkning, är det inte att betrakta som en invasion?

Det handlar om en kränkning av folkrätten, det står klart.

TT: Men ingen invasion?

Ryssland är tydligt med att man erkänner delar av ett territorium som tillhör Ukraina.

Därefter bad statsministern att få återkomma om definitionen av invasion, vilket hon också gjorde efter att ha fått en "fusklapp" av en medarbetare. Och då var beskedet tydligt.

Det är en tydlig aggression och brott mot folkrätten, sade Magdalena Andersson och att definitionen av invasion får vänta till ett senare tillfälle.

Inte direkt hot

Magdalena Andersson får en fråga om vad Rysslands besked betyder för Sveriges försvarspolitik.

Vi har bett att Försvarsmakten ska komma in med en analys.

Försvarsmakten gör löpande anpassningar efter hur läget ser ut.

Hon säger också att man inte gör bedömningen att det föreligger ett direkt militärt hot mot Sverige.

Magdalena Andersson får också frågan om hur Sverige skulle agera om det skulle bli aktuellt med flyktingströmmar från Ukraina.

Det är viktigt att andra länder tar ett större ansvar. Sverige kan inte alltid ta ett betydligt större ansvar än andra, säger Andersson, och hänvisar till att Sverige tog emot ett stort antal människor i samband med flyktingkrisen 2015.

Statsministern säger att Sverige också fattat beslut om stöd till Ukraina genom att ge ytterligare 20 miljoner kronor till Röda Korsets insats i landet.