DET SVENSKA LANTBRUKET

LRF: ”Skärpta jordbruksregler kräver säkrad ekonomi”

Bild: Henrik Montgomery/TT

EU:s skärpa krav på jordbruket riskerar att strypa svenska bönders konkurrenskraft, skriver Palle Borgström, förbundsordförande LRF, på Aftonbladet debatt.

Statsminister Stefan Löfven måste i pågående budgetdiskussioner ta med frågan om hur svenskt lantbruk ska finansieras, skriver Palle Borgström. Han menar att det är positivt att EU lägger fram en tydligt grön agenda, men den ställer hårda krav på lantbruket. I Sverige har lantbruket mycket små vinstmarginaler, vilket nu gör att regeringen måste ta ansvar, menar han.

Sveriges bönder är redan på god väg till ett hållbart skogs- och jordbruk. Ger regeringen bönderna rimliga ekonomiska förutsättningar kan denna positiva utveckling fortskrida, menar debattören.

”För långsiktig hållbarhet handlar inte bara om miljö. Den sociala hållbarheten, att bönder ska våga tro på framtiden, kräver att den ekonomiska hållbarheten möjliggörs. Både politiker och konsumenter måste stå på vår sida”, skriver Palle Borgström.

Aftonbladet: ”För att möta de kraven så måste svenskt lantbruk få en rimlig ekonomi. Det avgörandet ligger nu i händerna på regeringsförhandlarna.”