EU OCH ARBETSMARKNADEN

”Oroande om EU styr svenska lönebildningen”

Hanna Fager, global personalchef för Volvo Cars. Bild: Volvo Cars

Som Sveriges största privata arbetsgivare ser vi allvarligt på om EU-nivån styr de centrala delarna av lönebildningen, skriver Hanna Fager, global personalchef för Volvo Cars, på Di Debatt.

EU-förslaget om ökad lönetransparens kommer att föra med sig problem för våra arbetstagares individuella löneutveckling. Som Sveriges största privata arbetsgivare och med stora rekryteringsbehov närmaste åren ser vi allvarligt på om EU-nivån styr de centrala delarna av lönebildningen. Nu hoppas vi att Europaparlamentet justerar förslagen.

"Faktum är att de förslag som lagts fram på arbetsmarknadsområdet är destruktiva för den ordning som råder i Sverige”, skriver Hanna Fager, global personalchef för Volvo Cars, i Di.

Debatt: Så stärker vi europeisk konkurrenskraft