EU:S FRAMTID

Mattias Svensson: EU:s styrka är den inre marknaden – inte kvotering

Bild: Jean-Francois Badias

Ursula von der Leyens linjetal var en påminnelse om att vägen framåt inte ligger i en reglerings- och skuldsättningsunion utan i den inre marknaden, skriver Mattias Svensson på SvD:s ledarsida.

Att samla demokratier som har grundläggande fri- och rättigheter och relativt starka marknadsekonomier har varit en tillgång under Rysslands krig mot Ukraina, anser han.

”Det som ger kraft att bygga upp Europa är (...) inte direktiv om kvoterade företagsstyrelser – utan den marknad som byggts upp genom de fyra friheterna: fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. En påminnelse om att vägen framåt ligger mindre i den reglerings- och skuldsättningsunion som förvisso gjorde sig påmind i von der Leyens tal, men som ändå fått maka på sig när verkligheten har trängt sig på”, skriver Mattias Svensson.

SvD ledare: Europa upptäcker sina styrkor